Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

"Prymus Pomorza i Kujaw" w naborze na rok szkolny 2017/2018 - stypendia dla zdolnych uczniów.

Z przyjemnością informujemy, żew gronie stypendystów marszałkowskiego projektu – „Prymus Pomorza i Kujaw” znaleźli się uczniowie naszej szkoły - Piotr Wolentarski (uczeń klasy VIIb), Mateusz Kozłowski (uczeń klasy IIB Gimnajzum) oraz Tomasz Wolentarski (uczeń klasy IIB Gimnajzum).Gratulujemy!

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw'' jest skierowany do uzdolnionych uczniów klas 7 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, liceów, techników, szkół branżowych oraz zasadniczych szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego.Są to uczniowie, którzy w ostatnich trzech latach byli laureatami bądź finalistami konkursów przedmiotowych, olimpiad i uzyskali odpowiednią ocenę z przedmiotów kluczowych.

20171218 080557

 

Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w województwie kujawsko-pomorskim.

Wartość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i jest przyznawane na okres 10 miesięcy roku szkolnego.

Projekt realizuje Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji

i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.