Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja w SP 11

Jakub Adamczewski 6b I miejsceJuż drugi rok z rzędu Narodowe Święto Konstytucji 3 Maja obchodzimy w okresie zdalnego nauczania, spowodowanego pandemią koronawirusa. W tej sytuacji, podobnie jak w roku ubiegłym został przeprowadzony okolicznościowy Konkurs historyczny na plakat z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Z okazji zbliżającego się święta nauczyciel historii w każdej klasie przeprowadził pogadankę nt. 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja wykorzystując prezentację komputerową przygotowaną przez tegorocznego laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii - Juliana Dąbrowskiego, ucznia klasy 8b.

W tegorocznym konkursie wzięło udział o pięciu uczestników więcej niż w roku poprzednim, czyli 21 uczniów od klasy czwartej do klasy ósmej naszej szkoły. Jury nie było łatwo ustalić kolejność w konkursie z powodu wyrównanego poziomu nadesłanych prac. Ostatecznie - I miejsce zdobył Jakub Adamczewski z kl. VI b.Przyznano trzy II miejsca dla Mikołaja Melerowskiego z kl. IV a , Gracjana Sielskiego z kl.V a i Marii Skowrońskiej z IV a . Postanowiono przyznać III miejsce czworgu uczniom – są to: Wiktoria Łysakowska kl. VIII b, Wiktoria Kaszuba kl. IV a, Nikodem Gabryszewski kl. VI bi Dominik Niegórski kl. VII c.

230 lat temu, w 1791 r. Sejm Wielki uchwalił najważniejszą reformę ustroju państwa polskiego - Konstytucję 3 maja . Była to reforma , która czyniła z Polski nowoczesne państwo, wprowadzając zasadę trójpodziału władzy Karola Monteskiusza, zastosowaną po raz pierwszy w Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Konstytucja znosiła z ustroju Polski liczne wady, przede wszystkim wolną elekcję i liberum veto. Należy pamiętać ,że Konstytucja 3 maja była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie, po Konstytucji USA.  

Narodowe Święto Trzeciego Maja zostało ustanowione w 1919 r. po odzyskaniu przez Polskę niepodległości. Nie zawsze jednak to święto było właściwie traktowane. W okresie PRL (1944-1989) władze komunistyczne nie obchodziły tego święta. Przywrócono je w 1990 r. po upadku władzy komunistycznej w naszym kraju. Próby manifestowania radości z okazji święta Konstytucji 3 maja w czasach PRL były brutalnie tłumione przez milicję . Dzisiaj, po 1990 r. bez przeszkód możemy obchodzić to ważne dla nas Polaków radosne święto. Niestety w dobie pandemii koronawirusa, z powodu obostrzeń nie są organizowane masowe uroczystości, w których moglibyśmy wziąć udział. Ale możemy zamanifestować to święto poprzez zawieszenie biało-czerwonej flagi .

Wielkie gratulacje dla laureatów konkursu i podziękowanie dla wszystkich uczestników za zaangażowanie i wysoki poziom prac. Wiwat maj, trzeci maj !

Paweł Górecki