03/17 2021

14 marca Dzień Liczby Pi

Dominik Czerwiski 4b14 marca obchodzony był Międzynarodowy Dzień Lliczby (czytamy pi). Data ta jest nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu daty 14 marca to 3.14 , czyli zaokrąglenie liczby do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba = 3,141592… inaczej zwana „ludolfiną” jest stałą matematyczną określaną jako stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. 

 

 

 

Z okazji Święta liczby przeprowadzony został:

 

Konkurs plastyczny pt. „Jak widzę liczbę Pi” -

oto wyniki:

I miejsce - Dominik Czerwiński z kl. 4b oraz Dominik Niegórski z kl. 7c, Wiktoria Łysakowska z kl. 8b

II miejsce - Julia Wydrzyńska z kl. 5a oraz Laura Saworska z kl. 7c,

III miejsce - Nikodem Gabryszewski z kl. 6b, Klaudia Szleszyńska z kl. 8a oraz Igor Chojnowski z kl. 4a

 

- Konkurs „Pi – rebus”

oto wyniki:

I miejsce - Julia Klimek z kl. 7a,

II miejsce – Aleksander Stodolski z kl. 6a,

III miejsce – Olivier Rutkowski z kl. 7b

 

Uczniowie również na lekcjach matematyki zapoznali się z liczbą oglądając prezentację:

pi-1453836 1920

https://view.genial.ly/6047ea2b95147b0db1ebfd15/interactive-content-untitled-genially

Oto prace uczniów:

PLAKATY:

 

REBUSY