Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

14 marca Dzień Liczby Pi

Dominik Czerwiski 4b14 marca obchodzony był Międzynarodowy Dzień Lliczby (czytamy pi). Data ta jest nieprzypadkowa, ponieważ według amerykańskiego zapisu daty 14 marca to 3.14 , czyli zaokrąglenie liczby do dwóch miejsc po przecinku.

Liczba = 3,141592… inaczej zwana „ludolfiną” jest stałą matematyczną określaną jako stosunek długości okręgu do długości jego średnicy. 

 

 

 

Z okazji Święta liczby przeprowadzony został:

 

Konkurs plastyczny pt. „Jak widzę liczbę Pi” -

oto wyniki:

I miejsce - Dominik Czerwiński z kl. 4b oraz Dominik Niegórski z kl. 7c, Wiktoria Łysakowska z kl. 8b

II miejsce - Julia Wydrzyńska z kl. 5a oraz Laura Saworska z kl. 7c,

III miejsce - Nikodem Gabryszewski z kl. 6b, Klaudia Szleszyńska z kl. 8a oraz Igor Chojnowski z kl. 4a

 

- Konkurs „Pi – rebus”

oto wyniki:

I miejsce - Julia Klimek z kl. 7a,

II miejsce – Aleksander Stodolski z kl. 6a,

III miejsce – Olivier Rutkowski z kl. 7b

 

Uczniowie również na lekcjach matematyki zapoznali się z liczbą oglądając prezentację:

pi-1453836 1920

https://view.genial.ly/6047ea2b95147b0db1ebfd15/interactive-content-untitled-genially

Oto prace uczniów:

PLAKATY:

 

REBUSY