01/27 2021

101. rocznica Powrotu Grudziądza do Macierzy w SP 11

logo            W tej pandemicznej rzeczywistości nic nie jest takie, jak zawsze… Jeszcze rok temu, 23 stycznia 2020 r., bez korona wirusowych zawirowań kończyliśmy, bogate w wydarzenia obchody„Grudziądzkiego Roku Błękitnej Pamięci” uroczystą akademią w naszej szkole i udziałem naszych uczniów w miejskich uroczystościach z powodu 100. rocznicyPowrotu Grudziądza do Macierzy. Teraz, w czasie obostrzeń i nauki zdalnej musimy stosować inne formy upamiętnienia ważnych rocznic państwowych i lokalnych.

            Do takich form należało zapoznanie uczniów na lekcjach historii z charakterem tego lokalnego święta, czyli Powrotem Grudziądza do Macierzyprzy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz przeprowadzenie zdalnie konkursu historycznego na plakat z okazji 101. rocznicy Powrotu Grudziądza do Macierzy.

                        Po powrocie z ferii zimowych nauczyciel historii ogłosił konkurs historyczny na plakat z okazji 101. rocznicy Powrotu Grudziądza do Macierzy. Mimo krótkiego terminu, który mijał w czwartek 21.01 napłynęło na konkurs wiele prac, bo ponad trzydzieści. Cieszy tak duży odzew uczniów . Poziom prac był wysoki i trudno było wyłonić laureatów. Ostatecznie postanowiono przyznać dwa pierwsze miejsca: Julia Rakowska z 6b i Aleksander Stodolski z 6a. Podobnie rzecz się miała z drugim miejscem, a zdobyli je: Julia Szynert z 6a i Laura Saworska z 7c. Trzecie miejsce zajęły trzy uczennice: Marta Rabanowska z 4a, Nadia Melerowska z 8b i Wiktoria Łysakowska z 8b. Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za trud włożony w wykonanie plakatów.

Oglądając wykonane plakaty odnosi się nieodparte wrażenie, że autorzy prac znają swoją „małą ojczyznę” i trafnie identyfikują charakter wydarzenia , jakim był Powrót Grudziądza do Macierzy. To jest świadectwo pogłębiającej się tożsamości lokalnej wśród uczniów SP11.

Paweł Górecki