Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

101. rocznica Powrotu Grudziądza do Macierzy w SP 11

logo            W tej pandemicznej rzeczywistości nic nie jest takie, jak zawsze… Jeszcze rok temu, 23 stycznia 2020 r., bez korona wirusowych zawirowań kończyliśmy, bogate w wydarzenia obchody„Grudziądzkiego Roku Błękitnej Pamięci” uroczystą akademią w naszej szkole i udziałem naszych uczniów w miejskich uroczystościach z powodu 100. rocznicyPowrotu Grudziądza do Macierzy. Teraz, w czasie obostrzeń i nauki zdalnej musimy stosować inne formy upamiętnienia ważnych rocznic państwowych i lokalnych.

            Do takich form należało zapoznanie uczniów na lekcjach historii z charakterem tego lokalnego święta, czyli Powrotem Grudziądza do Macierzyprzy wykorzystaniu prezentacji multimedialnej oraz przeprowadzenie zdalnie konkursu historycznego na plakat z okazji 101. rocznicy Powrotu Grudziądza do Macierzy.

                        Po powrocie z ferii zimowych nauczyciel historii ogłosił konkurs historyczny na plakat z okazji 101. rocznicy Powrotu Grudziądza do Macierzy. Mimo krótkiego terminu, który mijał w czwartek 21.01 napłynęło na konkurs wiele prac, bo ponad trzydzieści. Cieszy tak duży odzew uczniów . Poziom prac był wysoki i trudno było wyłonić laureatów. Ostatecznie postanowiono przyznać dwa pierwsze miejsca: Julia Rakowska z 6b i Aleksander Stodolski z 6a. Podobnie rzecz się miała z drugim miejscem, a zdobyli je: Julia Szynert z 6a i Laura Saworska z 7c. Trzecie miejsce zajęły trzy uczennice: Marta Rabanowska z 4a, Nadia Melerowska z 8b i Wiktoria Łysakowska z 8b. Laureatom serdecznie gratulujemy, a wszystkim uczestnikom gorąco dziękujemy za trud włożony w wykonanie plakatów.

Oglądając wykonane plakaty odnosi się nieodparte wrażenie, że autorzy prac znają swoją „małą ojczyznę” i trafnie identyfikują charakter wydarzenia , jakim był Powrót Grudziądza do Macierzy. To jest świadectwo pogłębiającej się tożsamości lokalnej wśród uczniów SP11.

Paweł Górecki