12/19 2020

Julian Dąbrowski zakwalifikował się do etapu finałowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii !!!

                3 grudnia 2020 r. odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych , w którym wziął udział nasz uczeń - Julian Dąbrowski.

Ze względu na panująca pandemię etapy rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych, jak i przygotowania do konkursu z opiekunem merytorycznym odbywają się on-line. Organizator konkursu uruchomił specjalną platformę cyfrową itesty.edu.pl, by uczestnicy konkursu mogli rozwiązywać test w pracowniach komputerowych w szkole macierzystej ucznia. W czwartek 3 grudnia o godzinie 10.00 Julian zasiadł przed komputerem w sali komputerowej w naszej szkole , zalogował się na platformie cyfrowej i zaczął rozwiązywać test. W Komisji Nadzorującej w szkole nie mógł zasiadać opiekun merytoryczny. Wynik był już znany po zakończeniu testu, ale oficjalne wyniki zostały opublikowane na stronie kuratoryjnej dopiero 17 grudnia 2020 r. Julian zdobył 91 punktów na 100 możliwych do zdobycia (minimalna liczba punktów kwalifikującą do etapu wojewódzkiego wynosiła 85 pkt).To oznacza, że Julian Dąbrowski uczeń klasy VIII b znalazł się na liście zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, podczas którego powalczy o drugi swój tytuł laureata konkursu przedmiotowego !!!

Gratulujemy i życzymy sukcesu podczas etapu wojewódzkiego , który odbędzie się 4 marca 2021 r.

Paweł Górecki