Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Julian Dąbrowski zakwalifikował się do etapu finałowego Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii !!!

                3 grudnia 2020 r. odbył się etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii dla uczniów szkół podstawowych , w którym wziął udział nasz uczeń - Julian Dąbrowski.

Ze względu na panująca pandemię etapy rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych, jak i przygotowania do konkursu z opiekunem merytorycznym odbywają się on-line. Organizator konkursu uruchomił specjalną platformę cyfrową itesty.edu.pl, by uczestnicy konkursu mogli rozwiązywać test w pracowniach komputerowych w szkole macierzystej ucznia. W czwartek 3 grudnia o godzinie 10.00 Julian zasiadł przed komputerem w sali komputerowej w naszej szkole , zalogował się na platformie cyfrowej i zaczął rozwiązywać test. W Komisji Nadzorującej w szkole nie mógł zasiadać opiekun merytoryczny. Wynik był już znany po zakończeniu testu, ale oficjalne wyniki zostały opublikowane na stronie kuratoryjnej dopiero 17 grudnia 2020 r. Julian zdobył 91 punktów na 100 możliwych do zdobycia (minimalna liczba punktów kwalifikującą do etapu wojewódzkiego wynosiła 85 pkt).To oznacza, że Julian Dąbrowski uczeń klasy VIII b znalazł się na liście zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, podczas którego powalczy o drugi swój tytuł laureata konkursu przedmiotowego !!!

Gratulujemy i życzymy sukcesu podczas etapu wojewódzkiego , który odbędzie się 4 marca 2021 r.

Paweł Górecki