11/12 2020

Wyniki szkolnego etapu Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii w roku szk. 2020/21.

           1 22 października 2020 r. odbył się etap szkolny Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Historii , w którym wzięło udział 3 uczniów Szkoły Podstawowej nr 11 : jeden uczeń z klasy 8b, jedna uczennica z klasy 7b i jeden uczeń z 6b .

5 listopada na stronie Kuratorium w Bydgoszczy została opublikowana oficjalna lista uczniów zakwalifikowanych do etapu rejonowego i na tej liście znalazł się uczeń naszej szkoły Julian Dąbrowski z klasy 8b.. Warto nadmienić, że w całym województwie do etapu rejonowego zakwalifikowało się tylko 85 uczniów, mniej o 13 uczniów niż w roku ubiegłym.

Regulamin konkursu określa, że do etapu rejonowego kwalifikuje się uczeń , który zdobył 80% punktów do zdobycia, który to wynik Julian Dąbrowski nieznacznie przekroczył.

Wielkie podziękowania dla wszystkich uczestników etapu szkolnego za trud przygotowania do konkursu, a Julianowi Dąbrowskiemu, który awansował do etapu rejonowego serdeczne gratulacje i życzenia powodzenia w dalszych zmaganiach konkursowych aż po osiągnięcie tytułu laureata.

Paweł Górecki