10/29 2020

Kreatywność uczniów na katechezie zdalnej

KlaudiaUczniowie klas szóstych oderwali się trochę od komputerów i w twórczy sposób zaprezentowali temat lekcji. Katecheza dotyczyła wieży Babel, jako symbolu ludzkiej pychy, która prowadzi do kolejnych grzechów takie jak między innymi: zazdrość, chciwość, gniew czy egoizm. Dzieci problem ten zobrazowały, budując z klocków lub dostępnych w domu przedmiotów wieże z przykładami grzechów.

Przeciwieństwem grzechów są cnoty ludzkie takie jak: łagodność, dobroć, opanowanie czy cierpliwość. Osoby, które starają się wypracować w sobie takie cechy, łączą ludzi, łagodzą konflikty i budują „mosty”. Wyrazem tej prawdy były mosty, które dzieci wykonały, opatrując je karteczkami z dobrymi postawami ludzi.

Warto dodać, że pomysł zajęć został zaczerpnięty z internetowej społeczności bardzo twórczych katechetów, za co im z serca dziękuję.

Oto wybrane prace dzieci: