wstecz


Koła zainteresowań


Zajęcia pozalekcyjne wynikające z Art.42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela
(2013/2014)

 

 Szkoła podstawowa

Koła sportowe

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

nauczyciela

prowadzącego zajęcia

Rodzaj zajęć

Termin

realizacji zajęć

Dzień

tygodnia

Godziny

1

2

3

6

7

 

1

Łukasz Szumotalski

Lekkoatletyka kl. III

Czwartek

 

12.45-13.30

2

Robert Meller

Lekkoatletyka kl. III

Środa

13.40-14.25

3

Łukasz Szumotalski

Lekkoatletyka kl. IV-VI.

Środa

Czwartek

Piątek

8.00-8.45

14.30-15.15

12.45-14.25

 

Koła niesportowe

 

 

Lp.

Imię i nazwisko

nauczyciela

prowadzącego zajęcia

 

 

Rodzaj zajęć

Termin

realizacji zajęć

Dzień

tygodnia

Godziny

1

2

3

6

7

 

1

Hanna Figura

Koło rozwijające z języka polskiego

 

Wtorek

13.40-14.25

2

Marita Treder

Koło wyrównawcze dla uczniów z dysleksją

Czwartek

8.00-8.45

3

Aneta Tadrowska

Koło historyczne

Środa

13.30-14.15

4

Marlena Treichel

Koło komputerowe kl. I-III

Poniedziałek

Wtorek

8.00-8.45

11.50-12.35

5

Witold Zygadlewicz

Szkolne Koło LOP

Środa

14.30-15.15

6

Witold Zygadlewicz

Szkolne koło przyrodniczo-turystyczne

Poniedziałek co 2 tygodnie

lub  sobota

13.30-15.00

harmonogram PTTK

7.

Agnieszka Gzella

Koło wyrównawcze z matematyki

Środa

15.20-16.05