Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Ubezpieczenia

doctor 1010903 1920Informujemy, że w zakładce DLA RODZICÓW - "ubezpieczenia" została umieszczona informacja o ubezpieczeniu grupowym uczniów.

Pasowanie na ucznia

DSC 008823 września był dla naszych pierwszaków dniem niezwykłym. Odbyło się bowiem pasowanie na ucznia. Po części oficjalnej nasi wspaniali uczniowie udali się do klas na słodki poczęstunek, otrzymali pamiątkowe dyplomy, legitymacje szkolne oraz kuferki wypełnione smakołykami. Witamy w społeczności uczniowskiej SP11!

zapraszamy do obejrzenia filmiku

Czytaj więcej: Pasowanie na ucznia

DOŻYWIANIE - informacja

Grudziądz 22.09.2021

 TERMINY OPŁAT ZA POSIŁKI 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022 

Koszt 1 obiadu to kwota : 4,75 zł

OBIADY od PAŹDZIERNIKA 2021

UWAGA!

Odpłatność za obiady przyjmowana będzie tylko i wyłącznie w formie przelewu na konto szkoły. 

 NUMER KONTA:  71 1020 5040 0000 6102 0192 6906

Bank PKO BP SZKOŁA PODSTAWOWA NR 11

Informujemy, że wpłaty po terminie oraz bez właściwego opisu w tytule przelewu - będą odsyłane. 

W tytule przelewu należy wpisać: 

- imię i nazwisko dziecka, 

- klasę, do której dziecko uczęszcza, 

- miesiąc, za który dokonywana jest wpłata 

przykład: Jan Kowalski, klasa 1a, obiady za październik  

TERMINY I KWOTY PRZELEWU : 

1) 23 – 29 wrzesień 2021 roku (za październik)  – kwota 85,5 zł ( 18 dni * 4,75 zł )

Obiady wydawane będą od 4 października 2021.

W dniach 14-15 października stołówka szkolna będzie nieczynna, te dni są już odliczone.

 

Klasy drugie znają zasady ruchu drogowego

242417403 2941992719375153 7093113492415037019 nKlasy drugie podczas spaceru wokół szkoły przypomniały sobie znaki drogowe oraz zasady bezpiecznego przechodzenia przez ulicę. Po powrocie do klasy wykonały piękne prace plastyczne.

Czytaj więcej: Klasy drugie znają zasady ruchu drogowego

Poczet sztandarowy na uroczystej Mszy Świętej z okazji Dnia Sybiraka

12027655 961177713935447 7820361245209600 n15 września 2021r. na zaproszenie Prezes Związku Sybiraków – Koło Grudziądz, pani Danuty Kołodziejskiej, poczet sztandarowy naszej szkoły wraz z opiekunem panią Beatą Makowską uczestniczył w uroczystej Mszy Świętej w kościele p.w. Maksymiliana Marii Kolbego w Grudziądzu i złożył wiązankę pod tablicą upamiętniającą deportacje Polaków na Syberie. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz miejskich, służb mundurowych, organizacji kombatanckich oraz delegacje młodzieży szkolnej.

82 lat temu Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich najechał na nasz kraj. Armia Czerwona przekroczyła wschodnie granice Polski. Rozpoczęły się masowe aresztowania tysięcy polskich obywateli (urzędników, nauczycieli, prawników, oficerów). Część z nich została zamordowana, a innych wywieziono na Syberię oraz w inne części Związku Radzieckiego.

Prezes Koła Związku Sybiraków, we wprowadzeniu do Mszy Świętej, przybliżyła trudną historię deportacji naszych obywateli sięgającą już XVII wieku. Zwróciła uwagę, że celem corocznych spotkań nie jest rozdrapywanie ran czy sianie nienawiści, ale troska o pamięć i wychowanie młodego pokolenia w duchu umiłowania pokoju.

Beata Makowska

Czytaj więcej: Poczet sztandarowy na uroczystej Mszy Świętej z okazji Dnia Sybiraka

Zapraszamy do naszej świetlicy.

IMG 20210907 135509Nasza  świetlica pracuje na pełnych obrotach. Uczniowie odrabiają lekcje, realizują swoje pasje i rozwijają talenty artystyczne. Nie brakuje również zabaw ruchowych integrujących naszą świetlicową gromadkę

Czytaj więcej: Zapraszamy do naszej świetlicy.

Pierwszaki poznają szkołę.

241270285 148406627476513 8975607852129682924 n Uczniowie z klasy Ia zwiedzili już szkołę. Teraz czują się w niej jak w domu. Miło było słyszeć, że jest tu cudownie oraz widzieć uśmiechnięte buzie...

Czytaj więcej: Pierwszaki poznają szkołę.

Wakacyjne wspomnienia w klasie Ia

241466463 3989543197839648 8982489421424000099 nDzisiaj na zajęciach uczniowie mówili o wakacjach. Każdy chętnie opowiadał o letnich przygodach. Dzieci przyniosły swoje wakacyjne pamiątki. Zapraszamy do oglądania...

Czytaj więcej: Wakacyjne wspomnienia w klasie Ia

Narodowe czytanie

7 września 2021 roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji Narodowe Czytanie. Była to dziesiąta, jubileuszowa edycja tej akcji. Narodowe Czytanie jest organizowane przez Prezydenta RP od 2012 roku. Ma ono zachęcić do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury.
W bieżącym roku podczas akcji czytana była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – tragifarsa piętnująca fałszywe wartości, zakłamanie, obłudę i moralność na pokaz, jaką przejawiają niektórzy ludzie. Uczniowie klas VII i VIII podczas czytania poznali sceny z życia bohaterów sztuki. Tematyka utworu wzbudziła zainteresowanie młodych czytelników.
 

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego dla wnioskodawców składających wnioski nie ulega zmianie wynosi 528,00 zł/m-c/osobę.

2. Termin składania kompletnych wniosków najpóźniej do wtorku 15 września 2021 r.

3. Zasady obliczania dochodu na jednego członka rodziny nie ulegają zmianie. W przypadku składania wniosku we wrześniu 2021 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2021 r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp).

Do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń o charakterze jednorazowym (dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe  - w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, itp.).

4. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne, w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.

5. Dotychczas obowiązujące zasady rozliczania przyznanego stypendium nie zmieniły się (konieczność dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia). Rachunki budzące wątpliwość (brak firmy w bazie danych, źle wypełnione faktury itp.) nie będą uwzględniane.

Należy na bieżąco gromadzić faktury (nawet za drobne zakupy typu długopisy, zeszyty), aby nie było kłopotu z rozliczeniem wydatków w momencie wypłaty stypendium w szkole.

6. Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż standardowe potrzeby na zajęcia w-f w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione w formie np.: zaświadczenia z klubu sportowego, potwierdzającego faktyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

7. Wnioski, które znajdują się w gabinecie pedagoga odbierać może tylko uczeń. Następnie Rodzic/Opiekun wypełnia je w domu i uczeń przynosi do pedagoga wypełniony wniosek. Wnioski, które nie będą wypełnione właściwie będą zwracane do poprawy.  Do każdego wniosku (w przypadku dwójki lub więcej dzieci) należy dołączyć wymagane zaświadczenia.

8. Wnioski po 15 września będą przyjmowane tylko w uzasadnionych przypadkach: zmiana dochodu w rodzinie, zdarzenie losowe uniemożliwiające złożenie wniosku w terminie.

Pedagog szkoły

Podkategorie