BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Opłaty

W związaku z przeniesieniem księgowości do Grudziadzkiego Centrum Usług Wspólnych od 1 września 2021r. wszelkie wpłaty za duplikaty dokumantów oraz wpłaty na Radę Rodziców będą odbywały się wyłącznie na konto szkoły. Szczególy poniże:

 

 Za co wpłata  Kwota  Tytuł przelewu
 Duplikat legitymacji 9 zł

duplikat legitymacji 

imię i nazwisko ucznia, klasa

Duplikat świadectwa 26 zł

duplikat świadectwa 

imię i nazwisko ucznia

     

 

Odbiorca przelewu: Szkoła Podstawowa nr 11

Powyższe wpłaty dokonujemy na konto  71 1020 5040 0000 6102 0192 6906

 

 Składka na Radę Rodziców w szkole wynosi 50,00 zł od dziecka na semestr.

Wpłat na Rada Rodziców można dokonywać w ratach:

- na konto Rada Rodziców i zgłosić wychowawcy

 

Wpłaty na Radę Rodziców:

Rada Rodziców Szkoła Podstawowa nr 11

BGŻ S.A. oddział w Grudziądzu

nr konta: 83 2030 0045 1110 0000 0384 8250

W tytule należy podać imię i nazwisko ucznia oraz klasę

 

Zebrane fundusze są pod pełną kontrolą Rady Rodziców i w znaczący sposób wspomagają potrzeby szkoły w zakresie m. in. zakupu pomocy dydaktycznych, wspomagania dzieci będących w potrzebie, zakupu paczek dla uczniów, nagród, wspieraniu szkolnych imprez.