06/20 2018

Rozstrzygnięcie konkursów z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości

1            21 czerwca 2018 r. zostały rozstrzygnięte szkolne konkursy historyczne zorganizowane przez nauczyciela historii p. P. Góreckiego z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

            Rok 2018 jest powszechnie określany „Rokiem dla Niepodległej” , stąd w naszym kraju możemy spotkać wiele form uczczenia tej jakże ważnej dla naszego narodu rocznicy. Nie inaczej mogło być w naszej szkole. W I semestrze odbył się konkurs wiedzy „Polska Niepodległa” dla uczniów szkoły podstawowej, „Żywa lekcja historii” „Długi wiek XIX” – droga do niepodległości dla gimnazjalistów, a II semestrze udział w zewnętrznych konkursach:Wojewódzkim Konkursie „Przystanek Niepodległa” – trzy zespoły projektowe (dwa z SP i jeden z GM); Plastycznym Konkursie Historycznym „Wojsko Polskie – 100 lat po odzyskaniu Niepodległości”. We wszystkich tych formach udział jako organizator lub opiekun miał nauczyciel historii.

            Pod koniec maja zostały ogłoszone kolejne konkursy , których wiodąca tematyką była 100. rocznica odzyskania Niepodległości. Były to: Konkurs na album i konkurs na portret „Ojców Niepodległości” – trzech wybitnych postaci , który wydatnie przyczyniły się do powstania Państwa Polskiego po 123 latach zaborów: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Wpłynęło wiele prac uczniów z gimnazjum i szkoły podstawowej. Nie sposób nie zauważyć, że były to prace tylko i wyłącznie dziewcząt!

            Rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło podczas apelu podsumowującego 21 czerwca. W przypadku konkursu na portret wyróżniono trzy prace: Patrycji Gackowskiej (2a Gm), Wiktorii Tabaki (7a SP) i Angeliki Romanowskiej (3b Gm). W konkursie na album wyróżniono prace: Wiktorii Tabaki (7a SP), Weroniki Krzysiak (3b Gm), Weroniki Dobrzyńskiej (3b Gm), Maja Pyźlak (7b SP) i wspólnie: Aleksandra Trelewicz, Martyna Motyka i Wiktoria Afeltowicz (wszystkie 6a SP).

            Myślę, że tak wiele form upamiętnienia w naszej szkole tego arcyważnego dla dalszych losów Polaków wydarzenia jakim było Odzyskanie Niepodległości i liczny udział w tych formach uczniów przyczynić się tylko może do pogłębienia w nich świadomości narodowej oraz docenienia przez nich wysiłku naszych przodków walczących o Niepodległość.

   Paweł Górecki