Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Rozstrzygnięcie konkursów z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości

1            21 czerwca 2018 r. zostały rozstrzygnięte szkolne konkursy historyczne zorganizowane przez nauczyciela historii p. P. Góreckiego z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości.

            Rok 2018 jest powszechnie określany „Rokiem dla Niepodległej” , stąd w naszym kraju możemy spotkać wiele form uczczenia tej jakże ważnej dla naszego narodu rocznicy. Nie inaczej mogło być w naszej szkole. W I semestrze odbył się konkurs wiedzy „Polska Niepodległa” dla uczniów szkoły podstawowej, „Żywa lekcja historii” „Długi wiek XIX” – droga do niepodległości dla gimnazjalistów, a II semestrze udział w zewnętrznych konkursach:Wojewódzkim Konkursie „Przystanek Niepodległa” – trzy zespoły projektowe (dwa z SP i jeden z GM); Plastycznym Konkursie Historycznym „Wojsko Polskie – 100 lat po odzyskaniu Niepodległości”. We wszystkich tych formach udział jako organizator lub opiekun miał nauczyciel historii.

            Pod koniec maja zostały ogłoszone kolejne konkursy , których wiodąca tematyką była 100. rocznica odzyskania Niepodległości. Były to: Konkurs na album i konkurs na portret „Ojców Niepodległości” – trzech wybitnych postaci , który wydatnie przyczyniły się do powstania Państwa Polskiego po 123 latach zaborów: Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego. Wpłynęło wiele prac uczniów z gimnazjum i szkoły podstawowej. Nie sposób nie zauważyć, że były to prace tylko i wyłącznie dziewcząt!

            Rozstrzygnięcie konkursów nastąpiło podczas apelu podsumowującego 21 czerwca. W przypadku konkursu na portret wyróżniono trzy prace: Patrycji Gackowskiej (2a Gm), Wiktorii Tabaki (7a SP) i Angeliki Romanowskiej (3b Gm). W konkursie na album wyróżniono prace: Wiktorii Tabaki (7a SP), Weroniki Krzysiak (3b Gm), Weroniki Dobrzyńskiej (3b Gm), Maja Pyźlak (7b SP) i wspólnie: Aleksandra Trelewicz, Martyna Motyka i Wiktoria Afeltowicz (wszystkie 6a SP).

            Myślę, że tak wiele form upamiętnienia w naszej szkole tego arcyważnego dla dalszych losów Polaków wydarzenia jakim było Odzyskanie Niepodległości i liczny udział w tych formach uczniów przyczynić się tylko może do pogłębienia w nich świadomości narodowej oraz docenienia przez nich wysiłku naszych przodków walczących o Niepodległość.

   Paweł Górecki