06/19 2018

„zaWODY dla AFRYKI”

1W ramach działań Klubu Szkół UNICEF, nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym przygotowanym przez UNICEF "zaWODY dla AFRYKI".

Celem tego projektu jest:

- przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka,

- uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony,

- kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.

Uczniowie na lekcjach usłyszeli szereg informacji dotyczących znaczenia wody dla człowieka oraz ziemi: „ Czy wiecie, że 70% powierzchni naszej planety pokrywa woda? Z tego zaledwie 0,5% to woda pitna, która nadaje się do spożycia. Spośród 7 miliardów mieszkańców Ziemi aż 660 milionów ludzi nie ma dostępu do czystej wody. Mieszkaniec Europy zużywa średnio do 300 litrów wody dziennie, a mieszkaniec najuboższych krajów w Afryce – nie więcej niż 5 litrów.”

Nauczyciele zwrócili uczniom uwagę na brak dostępu do wody, na choroby spowodowane brakiem wody lub piciem brudnej wody oraz na sposoby oszczędzania tak potrzebnej nam wody. Uczniowie obejrzeli trzy filmik na których dowiedzieli się jak wygląda życie ludzi w Afryce i ile kilometrów pokonują by zdobyć wodę ,tak im potrzebną do życia.

Czysta woda dla milionów ludzi w Afryce jest na wagę złota. Za zapewnienie wody dla całej rodziny odpowiedzialne są przede wszystkim kobiety i dzieci. Kobiety i dziewczęta każdego dnia poświęcają łącznie ponad 200 milionów godzin na piesze wędrówki po wodę.UNICEF dba o zapewnienie dostępu do czystej wody, budując ujęcia wody, z których mogą korzystać całe społeczności.

Oszczędzajmy więc wodę, doceniając jednocześnie to co mamy!

Halina Stodolska