Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

„zaWODY dla AFRYKI”

1W ramach działań Klubu Szkół UNICEF, nasza szkoła bierze udział w projekcie edukacyjnym przygotowanym przez UNICEF "zaWODY dla AFRYKI".

Celem tego projektu jest:

- przekazanie uczniom wiedzy na temat znaczenia wody w życiu człowieka,

- uświadomienie dzieciom i młodzieży, iż są regiony świata, gdzie dostęp do wody jest ograniczony,

- kształtowanie wśród młodego pokolenia postaw proekologicznych związanych z oszczędzaniem wody.

Uczniowie na lekcjach usłyszeli szereg informacji dotyczących znaczenia wody dla człowieka oraz ziemi: „ Czy wiecie, że 70% powierzchni naszej planety pokrywa woda? Z tego zaledwie 0,5% to woda pitna, która nadaje się do spożycia. Spośród 7 miliardów mieszkańców Ziemi aż 660 milionów ludzi nie ma dostępu do czystej wody. Mieszkaniec Europy zużywa średnio do 300 litrów wody dziennie, a mieszkaniec najuboższych krajów w Afryce – nie więcej niż 5 litrów.”

Nauczyciele zwrócili uczniom uwagę na brak dostępu do wody, na choroby spowodowane brakiem wody lub piciem brudnej wody oraz na sposoby oszczędzania tak potrzebnej nam wody. Uczniowie obejrzeli trzy filmik na których dowiedzieli się jak wygląda życie ludzi w Afryce i ile kilometrów pokonują by zdobyć wodę ,tak im potrzebną do życia.

Czysta woda dla milionów ludzi w Afryce jest na wagę złota. Za zapewnienie wody dla całej rodziny odpowiedzialne są przede wszystkim kobiety i dzieci. Kobiety i dziewczęta każdego dnia poświęcają łącznie ponad 200 milionów godzin na piesze wędrówki po wodę.UNICEF dba o zapewnienie dostępu do czystej wody, budując ujęcia wody, z których mogą korzystać całe społeczności.

Oszczędzajmy więc wodę, doceniając jednocześnie to co mamy!

Halina Stodolska