12/18 2017

"Prymus Pomorza i Kujaw" w naborze na rok szkolny 2017/2018 - stypendia dla zdolnych uczniów.

Z przyjemnością informujemy, żew gronie stypendystów marszałkowskiego projektu – „Prymus Pomorza i Kujaw” znaleźli się uczniowie naszej szkoły - Piotr Wolentarski (uczeń klasy VIIb), Mateusz Kozłowski (uczeń klasy IIB Gimnajzum) oraz Tomasz Wolentarski (uczeń klasy IIB Gimnajzum).Gratulujemy!

Projekt „Prymus Pomorza i Kujaw'' jest skierowany do uzdolnionych uczniów klas 7 szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, liceów, techników, szkół branżowych oraz zasadniczych szkół zawodowych z województwa kujawsko-pomorskiego.Są to uczniowie, którzy w ostatnich trzech latach byli laureatami bądź finalistami konkursów przedmiotowych, olimpiad i uzyskali odpowiednią ocenę z przedmiotów kluczowych.

20171218 080557

 

Celem wsparcia stypendialnego jest zwiększenie szans rozwoju edukacyjnego uczniów uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości uczących się w województwie kujawsko-pomorskim.

Wartość stypendium wynosi 300 zł miesięcznie i jest przyznawane na okres 10 miesięcy roku szkolnego.

Projekt realizuje Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych Departamentu Edukacji

i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.