12/13 2017

ZWIEDZANIE W MUZEUM I RATUSZU

20171212 144941            12 grudnia 2017 r., w ramach kółka historycznego uczennice klasy 7b wraz z opiekunem udały się do centrum Grudziądza. Celem tego wyjazdu była wizyta w muzeum miejskim i zwiedzanie zabytków Grudziądza, w tym głównie Ratusza.

                Na początku, żeby zdążyć przed zamknięciem udaliśmy się do Muzeum Miejskiego w Grudziądzu, które mieści się w byłym klasztorze benedyktynek i spichrzach. Zanim skorzystaliśmy z możliwości zwiedzania wystaw w muzeum opiekun koła przybliżył postać Wiktora Kulerskiego przy pomniku wydawcy „Gazety Grudziądzkiej” na Placu 23 Stycznia, zapoznał pokrótce uczestniczki kółka z historią średniowiecznego Grudziądza, , pokazał południowo-wschodni fragment murów miejskich z wieżyczką wodociągową, most przed nieistniejąca już Bramą Toruńską, Bramę Wodną i klasztor benedyktynek. We wtorki zwiedzanie muzeum jest dostępne do godziny 15.00, więc zdążyliśmy tylko obejrzeć dział historyczny, mieszczący się w spichrzach. Była tam makieta średniowiecznego Grudziądza, widoki Grudziądza z dawnych czasów, zdjęcia i eksponaty muzealne.

               Po wizycie w muzeum udaliśmy się do Ratusza, który mieści się w dawnym Kolegium Jezuickim. Dla uczestników koła historycznego była to pierwsza okazja zobaczenia refektarza, który w czasach istnienia zakonu jezuitów pełnił funkcję sali jadalnej. Obecnie refektarz, jako najbardziej reprezentacyjna sala w Ratuszu służy do podejmowania ważnych gości i spotkań na najwyższym szczeblu . Uczestnicy kółka historycznego otrzymali szczegółowe informacje nt. wystroju refektarza oraz poznali dzieje całego obiektu, od jego powstania do dnia dzisiejszego. Zobaczyli też pozostałe, warte obejrzenia miejsca w Ratuszu: salę obrad Rady Miasta, sień z ze sklepieniem żaglastym ozdobionym iluzjonistyczną polichromią z XVII w. imitującą kopułę i wnętrza spichrzy.

                Pomimo wietrznej pogody i zapadających ciemności postanowiliśmy jeszcze zobaczyć grudziądzkie spichrza od strony Wisły i przekonać się o urzekającym pięknie panoramy Grudziądza i związków naszego miasta ze „szlakiem wiślanym” w przeszłości.

                Dla wielu uczestniczek była to pierwsza okazja spojrzenia na nasze miasto z perspektywy historii regionalnej i zapewne niepowtarzalna okazja być w miejscach niedostępnych dla zwykłego grudziądzanina. W ten sposób młodzież naszej szkoły otrzymuje solidne podstawy wychowania patriotycznego, kształtując swoją tożsamość lokalnego patrioty.

Paweł Górecki

                Relacje uczestników zwiedzania:

„Na wycieczce z kółka historycznego, na której zwiedzaliśmy muzeum i ratusz Grudziądza najbardziej podobała mi się sala w ratuszu- Refektarz. Refektarz mieści się w zachodnim skrzydle ratusza, ma on sklepienia z lunetami o bogatej stiukowej dekoracji. Po środku sklepienia widnieje pokaźny plafon z grupą aniołów adorujących serce Chrystusa. Uważam, że warto to miejsce zwiedzić, ponieważ jest bardzo ładne i bogato zdobione” - Maja Pyźlak 

„Podczas wycieczki z kółkiem historycznym po starym mieście najbardziej podobało mi się zwiedzanie ratusza miejskiego, w którym był refektarz z bardzo pięknymi ozdobami na całej powierzchni sali. Ponadto zwiedzaliśmy muzeum, spichrza, pomnik Flisaka oraz Bramę Wodną, która stanowi wizytówkę naszego miasta. Ogólnie wycieczka bardzo mi się podobała, gdyż dowiedziałam się dużo o historii mojego miasta.” - Oliwia Żyłowska 

„Podczas zwiedzania zabytków Grudziądza z kółkiem historycznym najbardziej spodobał mi się refektarz. Ponieważ podobały mi się malowidła na ścianach i suficie. Podobał mi się również obraz który przedstawiał Grudziądz w dawnych latach. Uważam, że na tej wycieczce nauczyłam się wiele różnych ciekawych rzeczy o swoim mieście.” – Sara Rogala

„Na dzisiejszej wycieczce do miasta z kółka historycznego najbardziej podobał mi się Refektarz w Ratuszu. Uważam, że sala jest bogato zdobiona i  warto ją zobaczyć.” - Agata Dybowska