12/10 2017

Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów – współpraca ze Strażą Miejską Spotkania profilaktyczno- edukacyjne

20171004 093738W ramach współpracy ze Strażą Miejską w Grudziądzu odbyły się spotkania profilaktyczno - edukacyjne z dziećmi i młodzieżą szkoły podstawowej i gimnazjum.

Przedstawicielki Straży Miejskiej przeprowadziły 4 października zajęcia dla gimnazjalistów nt. cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Zapoznały uczniów z aspektami prawnymi w zakresie cyberprzestępczości. Młodzież poszerzyła swoją wiedzę o zagrożeniach
w cyberprzestrzeni.

Dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej uczestniczyły w październiku
w zajęciach wg programu „Autochodzik”. Najmłodsi uczniowie przypomnieli sobie zasady poruszania się w ruchu drogowym. Mogli je przećwiczyć w formie zabawy z użyciem kolorowych rekwizytów: samochodzików, planszy z przejściem dla pieszych, świateł sygnalizacyjnych, stroju policjanta.

4 grudnia uczniowie klas IV- VI mieli spotkanie na temat: „Grooming, czyli uwodzenie dzieci przez Internet”. Panie ze Straży Miejskiej przedstawiły młodzieży prezentację multimedialną i opowiedziały, w jaki sposób się bronić przed osobami, które chcą nawiązać kontakt z małoletnimi, wprowadzają je w błąd, wykorzystują ich zaufanie i namawiają do spotkania.

Warto wiedzieć, że w czerwcu 2010 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego, w którym pojawił się nowy rodzaj przestępstwa uregulowany w art. 200a KK tzw. grooming. Przestępstwo to podlega karze do lat 3 pozbawienia wolności.

            Uczniowie klas II i III podstawówki uczestniczyli w spotkaniu nt: „ Moje bezpieczeństwo w kontaktach z obcymi” z wykorzystaniem elementów programu wczesnej profilaktyki „ Cukierki”. Celem tego spotkania było kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo
w kontaktach z osobami nieznanymi oraz nauka postaw asertywnych względem osób obcych.

                                                                                             Pedagog szkolny Teresa Czekała