Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Dbamy o bezpieczeństwo i zdrowie uczniów – współpraca ze Strażą Miejską Spotkania profilaktyczno- edukacyjne

20171004 093738W ramach współpracy ze Strażą Miejską w Grudziądzu odbyły się spotkania profilaktyczno - edukacyjne z dziećmi i młodzieżą szkoły podstawowej i gimnazjum.

Przedstawicielki Straży Miejskiej przeprowadziły 4 października zajęcia dla gimnazjalistów nt. cyberprzemocy i cyberprzestępczości. Zapoznały uczniów z aspektami prawnymi w zakresie cyberprzestępczości. Młodzież poszerzyła swoją wiedzę o zagrożeniach
w cyberprzestrzeni.

Dzieci klas pierwszych szkoły podstawowej uczestniczyły w październiku
w zajęciach wg programu „Autochodzik”. Najmłodsi uczniowie przypomnieli sobie zasady poruszania się w ruchu drogowym. Mogli je przećwiczyć w formie zabawy z użyciem kolorowych rekwizytów: samochodzików, planszy z przejściem dla pieszych, świateł sygnalizacyjnych, stroju policjanta.

4 grudnia uczniowie klas IV- VI mieli spotkanie na temat: „Grooming, czyli uwodzenie dzieci przez Internet”. Panie ze Straży Miejskiej przedstawiły młodzieży prezentację multimedialną i opowiedziały, w jaki sposób się bronić przed osobami, które chcą nawiązać kontakt z małoletnimi, wprowadzają je w błąd, wykorzystują ich zaufanie i namawiają do spotkania.

Warto wiedzieć, że w czerwcu 2010 roku weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego, w którym pojawił się nowy rodzaj przestępstwa uregulowany w art. 200a KK tzw. grooming. Przestępstwo to podlega karze do lat 3 pozbawienia wolności.

            Uczniowie klas II i III podstawówki uczestniczyli w spotkaniu nt: „ Moje bezpieczeństwo w kontaktach z obcymi” z wykorzystaniem elementów programu wczesnej profilaktyki „ Cukierki”. Celem tego spotkania było kształtowanie umiejętności dbania o własne bezpieczeństwo
w kontaktach z osobami nieznanymi oraz nauka postaw asertywnych względem osób obcych.

                                                                                             Pedagog szkolny Teresa Czekała