11/20 2017

Światowy Dzień Tolerancji w naszej szkole

20171116 08193516 listopada uczniowie klas I- III oraz IV- VII uczestniczyli w apelach pod hasłem „Tolerancja. Inny nie znaczy gorszy” z okazji Światowego Dnia Tolerancji.
Pani pedagog oraz uczennice klasy III b gimnazjum, liderki profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia przedstawiły uczniom kl. IV- VII film edukacyjny pt. „ Tolerancja” i prezentację multimedialną na temat tolerancji. Pani pedagog zwróciła uwagę na znaczenie tolerancji w szkole. W oparciu o film edukacyjny omówiła sytuacje szkolne, podczas których niektórzy uczniowie zachowują się wbrew zasadom tolerancji. Krótka rozmowa z młodzieżą skierowała ich uwagę na takie wartości, jak wzajemny szacunek i kulturalne odnoszenie się do siebie oraz brak akceptacji dla zachowań agresywnych.

Inny nie znaczy gorszy. Wszyscy sobie równi. Te hasła powinny być bliskie uczniom naszej szkoły. Prezentacja przedstawiona przez gimnazjalistki przybliżyła uczniom pojęcie tolerancji, ich rodzaje oraz sposoby zachowania świadczące o tym, że ktoś jest lub nie jest osobą tolerancyjną.

Uczniowie klas I- III szkoły podstawowej podczas apelu wysłuchali pouczającej historii o słoniku Bambi. Dzieci dowiedziały się, jak postępować i zachować się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Uczniowie zastanawiali się, jak może wyglądać i zachowywać się „pani Tolerancja”. Na zakończenie apelu dostali zadanie do wykonania w klasie: plastyczne przedstawienie postaci „pani Tolerancji”.

Pedagog szkolny Teresa Czekała