Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Światowy Dzień Tolerancji w naszej szkole

20171116 08193516 listopada uczniowie klas I- III oraz IV- VII uczestniczyli w apelach pod hasłem „Tolerancja. Inny nie znaczy gorszy” z okazji Światowego Dnia Tolerancji.
Pani pedagog oraz uczennice klasy III b gimnazjum, liderki profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia przedstawiły uczniom kl. IV- VII film edukacyjny pt. „ Tolerancja” i prezentację multimedialną na temat tolerancji. Pani pedagog zwróciła uwagę na znaczenie tolerancji w szkole. W oparciu o film edukacyjny omówiła sytuacje szkolne, podczas których niektórzy uczniowie zachowują się wbrew zasadom tolerancji. Krótka rozmowa z młodzieżą skierowała ich uwagę na takie wartości, jak wzajemny szacunek i kulturalne odnoszenie się do siebie oraz brak akceptacji dla zachowań agresywnych.

Inny nie znaczy gorszy. Wszyscy sobie równi. Te hasła powinny być bliskie uczniom naszej szkoły. Prezentacja przedstawiona przez gimnazjalistki przybliżyła uczniom pojęcie tolerancji, ich rodzaje oraz sposoby zachowania świadczące o tym, że ktoś jest lub nie jest osobą tolerancyjną.

Uczniowie klas I- III szkoły podstawowej podczas apelu wysłuchali pouczającej historii o słoniku Bambi. Dzieci dowiedziały się, jak postępować i zachować się w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi. Uczniowie zastanawiali się, jak może wyglądać i zachowywać się „pani Tolerancja”. Na zakończenie apelu dostali zadanie do wykonania w klasie: plastyczne przedstawienie postaci „pani Tolerancji”.

Pedagog szkolny Teresa Czekała