11/28 2017

Pożegnanie pułkownika Zbigniewa Makowieckiego

127 listopada 2017 roku poczet sztandarowy, po opieką pani Beaty Makowskiej, reprezentował naszą szkołę na uroczystym pogrzebie płk Zbigniewa Makowieckiego.

Płk Makowiecki urodził się 11.04.1917r. W latach 1935-1936 uczył się w grudziądzkiej Szkole Podchorążych Rezerwy Kawalerii. Był ostatnim oficerem kawalerii, który konno walczył podczas całej kampanii wrześniowej w 1939r. Brał udział m.in. w bitwie pod Kockiem. Po kapitulacji trafił do niemieckich obozów jenieckich, w których spędził całą wojnę. W maju 1945, po wyzwoleniu przez wojska amerykańskie, wstąpił do 10. Pułku Dragonów 10. Brygady Kawalerii Pancernej w 1. Dywizji Pancernej. Wraz z dywizją spędził dwa lata w Niemczech. W 1947 roku przyjechał do Anglii. Był aktywnym działaczem polonijnym w Wielkiej Brytanii, prezesem Zrzeszenia Kół Pułkowych Kawalerii w Londynie i działaczem Polskiej Macierzy Szkolnej, w ramach której koordynował między innymi kolonie dla polskich dzieci mieszkających w Wielkiej Brytanii i w Belgii.

Płk Makowiecki od 1991 r. był członkiem Rady Fundacji na Rzecz Tradycji Jazdy Polskiej w Grudziądzu. Aktywnie włączył się w przekazywanie tradycji Polskiej Kawalerii zarówno jednostkom Wojska Polskiego, jak również powstającym licznie oddziałom kawalerii ochotniczej. Grudziądz odwiedzał wielokrotnie. Po 1989 roku uczestniczył prawie we wszystkich zjazdach kawalerzystów, odbywających się co roku w Grudziądzu. Ostatnią wolą pułkownika było, aby jego prochy spoczęły w Londynie, Warszawie i w Grudziądzu. Prochy płk Zbigniewa Makowieckiego zostały złożone na cmentarzu farnym w Grudziądzu w alei, gdzie znajdują się mogiły żołnierzy z 1939 r.

Beata Makowska