Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

WYNIKI ZBIÓRKI BATERII (25-26 października)

Dziękuję wszystkim za pomoc w organizacji pierwszej w tym roku szkolnym zbiórki baterii. Od ostatniej zbiórki udało nam się zgromadzić ponad 6000 baterii. Na wynik ten w dużej mierze zapracowała klasa 7a, której uczniowie przynieśli prawie półtora tysiąca sztuk! Kolejna zbiórka planowana jest w grudniu. Przypominam, iż z każdego etapu edukacyjnego wyłonimy i nagrodzimy trzy osoby, które przyniosą na przestrzeni całego roku szkolnego największą liczbę baterii. Warto wobec tego się starać!

Adrian Woźniak

 

 

 

WYNIKI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W GRUDZIĄDZU

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Klasy I – III

Klasa

Ia

Ib

IIa

IIIa

IIIb

Miesiąc

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

IX-X

670

241

617

277

337

XI-XII

         

I-II

         

III-IV

 

       

Razem

670

241

617

277

337

Miejsce

         

Punkty

         

Klasy IV – VI

Klasa

IVa

IVb

IVc

Va

Vb

VIa

Miesiąc

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

IX-X

142

360

250

150

670

278

XI-XII

           

I-II

           

III-IV

           

Razem

142

360

250

150

670

278

Miejsce

           

Punkty

           

WYNIKI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII

W KLASACH 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ORAZ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Klasa

7A

7B

2A

2B

3A

3B

Miesiąc

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

IX-X

1435

125

162

171

0

183

XI-XII

           

I-II

           

III-IV

           

Razem

1435

125

162

171

0

183

Miejsce

           

Punkty