10/03 2017

PROGRAM SZKOŁA Z KLASĄ 2.0 ZAKOŃCZONY SUKCESEM

Obraz

Udało się! Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej - Dyrekcji, nauczycieli, innych pracowników szkoły, rodziców, a także dzięki pracy i aktywności uczniów. Wszystkim dziękuję, a w szczególności Pani Hannie Figurze i Pani Annie Wiśniewskiej za całoroczną i efektywną współpracę podczas realizacji poszczególnych zadań w programie.

Mam nadzieję, że działania, które wypracowaliśmy podczas udziału w programie Szkoła z Klasą będą w dalszym ciągu realizowane w naszej szkole.                                                                            

                                                                                                           Agnieszka Gzella