Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Szanowni Rodzice i Uczniowie

Prezentujemy harmonogram i terminy badań wyników nauczania w roku szkolnym 2017/2018 ujęte w działania systemowe.

Korzyści z systemu:

  • doskonalenie procesu kształcenia,

  • analiza i ocena efektów działalności dydaktycznej szkoły,

  • diagnozowanie i monitorowanie efektywności nauczania i uczenia się,

  • zbudowanie spójnych, logicznych procedur w zakresie badania osiągnięć edukacyjnych.

Zakres działań:

  • porównanie osiągnięć edukacyjnych z wynikami egzaminu zewnętrznego,

  • badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów określonych w standardach wymagań egzaminacyjnych i w podstawie programowej, Analiza wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych.

     

Harmonogram

 

 Szkoła podstawowa

Klasy

Badanie

Odpowiedzialni

Termin

I

Test dojrzałości szkolnej

B. Krajinska

wrzesień, kwiecień

I

Test kompetencji pierwszoklasisty

I. Szymańska

A. Wiśniewska

maj/czerwiec

II

Test kompetencji drugoklasisty

B. Krajinska

maj/czerwiec

III

Test cichego czytania

A. Stempień

A. Kołtun

kwiecień

III

Test kompetencji trzecioklasisty

A. Stempień

A. Kołtun

maj/czerwiec

IV

Test diagnozujący z języka polskiego

H. Figura

M. Grajewska-Treder

G. Redmer

wrzesień

IV, V, VI, VII

Test diagnozujący z matematyki

H. Stodolska

A. Gzella

Wrzesień

IV, V, VI, VII

Semestralne badania wyników nauczania z matematyki

A. Gzella

H. Stodolska

M. Maj

styczeń/luty

maj/czerwiec

VI

Badanie wyników z przyrody

W. Zygadlewicz

kwiecień/maj

VII

Badanie wyników z języka angielskiego

J. Świerszczko

A. Woźniak

maj/czerwiec

VII

Badanie wyników z języka polskiego

H. Figura

G. Redmer

maj

VII

Badanie diagnozujące z geografii

J. Burcz

wrzesień

VII

Test diagnozujący z historii

P. Górecki

wrzesień

VII

Badanie wyników z fizyki

K. Gzella

maj/czerwiec


Gimnazjum

Klasy

Badanie

Odpowiedzialni

Termin

II, III

Badanie diagnozujące z matematyki

H. Stodolska

A. Gzella

wrzesień

II

Badanie diagnozujące z geografii

J. Burcz

wrzesień

II

Badanie diagnozujące z języka niemieckiego

H. Matus

maj

II, III

Semestralne badania wyników nauczania z matematyki

H. Stodolska

A. Gzella

styczeń/luty
maj/czerwiec

II

Próbny egzamin gimnazjalny z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego

nauczyciele

kwiecień/maj

III

Próbny egzamin gimnazjalny z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego.

nauczyciele

grudzień/

styczeń

III

Próbny egzamin gimnazjalny z GWO z części matematycznej

H. Stodolska

A. Gzella

grudzień/

styczeń

III

Egzamin gimnazjalny

wicedyrektor

nauczyciele

kwiecień