BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Zapraszamy do naszej świetlicy.

IMG 20210907 135509Nasza  świetlica pracuje na pełnych obrotach. Uczniowie odrabiają lekcje, realizują swoje pasje i rozwijają talenty artystyczne. Nie brakuje również zabaw ruchowych integrujących naszą świetlicową gromadkę

Czytaj więcej: Zapraszamy do naszej świetlicy.

Pierwszaki poznają szkołę.

241270285 148406627476513 8975607852129682924 n Uczniowie z klasy Ia zwiedzili już szkołę. Teraz czują się w niej jak w domu. Miło było słyszeć, że jest tu cudownie oraz widzieć uśmiechnięte buzie...

Czytaj więcej: Pierwszaki poznają szkołę.

Narodowe czytanie

7 września 2021 roku nauczyciele i uczniowie naszej szkoły przyłączyli się do akcji Narodowe Czytanie. Była to dziesiąta, jubileuszowa edycja tej akcji. Narodowe Czytanie jest organizowane przez Prezydenta RP od 2012 roku. Ma ono zachęcić do wspólnego czytania największych dzieł polskiej literatury.
W bieżącym roku podczas akcji czytana była „Moralność pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej – tragifarsa piętnująca fałszywe wartości, zakłamanie, obłudę i moralność na pokaz, jaką przejawiają niektórzy ludzie. Uczniowie klas VII i VIII podczas czytania poznali sceny z życia bohaterów sztuki. Tematyka utworu wzbudziła zainteresowanie młodych czytelników.
 

Wakacyjne wspomnienia w klasie Ia

241466463 3989543197839648 8982489421424000099 nDzisiaj na zajęciach uczniowie mówili o wakacjach. Każdy chętnie opowiadał o letnich przygodach. Dzieci przyniosły swoje wakacyjne pamiątki. Zapraszamy do oglądania...

Czytaj więcej: Wakacyjne wspomnienia w klasie Ia

Informacja dotycząca stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022

1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wysokość kryterium dochodowego dla wnioskodawców składających wnioski nie ulega zmianie wynosi 528,00 zł/m-c/osobę.

2. Termin składania kompletnych wniosków najpóźniej do wtorku 15 września 2021 r.

3. Zasady obliczania dochodu na jednego członka rodziny nie ulegają zmianie. W przypadku składania wniosku we wrześniu 2021 r. – dochód na członka rodziny obliczany jest na podstawie uzyskiwanych dochodów i świadczeń w sierpniu 2021 r. Do dochodu należy wliczać wszystkie dochody członków rodziny oraz świadczenia rodzinne, wypłacane „powtarzalnie” (zasiłki: rodzinny, pielęgnacyjny, dodatek z tytułu rodziny wielodzietnej, świadczenia alimentacyjne, dodatek mieszkaniowy, itp).

Do dochodu nie wlicza się świadczeń „500+” oraz świadczeń o charakterze jednorazowym (dodatek z tytułu urodzenia dziecka, odlicza się także alimenty płacone na rzecz kogoś, dotacje celowe  - w tym z tytułu bezrobocia z MOPR, itp.).

4. Dopuszcza się możliwość dokonywania zakupów na cele edukacyjne, w szczególności na podręczniki i przybory szkolne od dnia następującego po dniu zakończenia zajęć szkolnych poprzedniego roku szkolnego.

5. Dotychczas obowiązujące zasady rozliczania przyznanego stypendium nie zmieniły się (konieczność dostarczania i pozostawienia w dokumentacji oryginałów imiennych rachunków/faktur VAT a nie paragonów; dostarczenie rachunków/faktur przed wypłatą świadczenia). Rachunki budzące wątpliwość (brak firmy w bazie danych, źle wypełnione faktury itp.) nie będą uwzględniane.

Należy na bieżąco gromadzić faktury (nawet za drobne zakupy typu długopisy, zeszyty), aby nie było kłopotu z rozliczeniem wydatków w momencie wypłaty stypendium w szkole.

6. Stypendium szkolne (socjalne) nie może być wykorzystane na zakup odzieży tzw.: codziennej. Zwiększone (niż standardowe potrzeby na zajęcia w-f w szkole) zakupy odzieży sportowej powinny być uzasadnione w formie np.: zaświadczenia z klubu sportowego, potwierdzającego faktyczne uczestnictwo w dodatkowych zajęciach.

7. Wnioski, które znajdują się w gabinecie pedagoga odbierać może tylko uczeń. Następnie Rodzic/Opiekun wypełnia je w domu i uczeń przynosi do pedagoga wypełniony wniosek. Wnioski, które nie będą wypełnione właściwie będą zwracane do poprawy.  Do każdego wniosku (w przypadku dwójki lub więcej dzieci) należy dołączyć wymagane zaświadczenia.

8. Wnioski po 15 września będą przyjmowane tylko w uzasadnionych przypadkach: zmiana dochodu w rodzinie, zdarzenie losowe uniemożliwiające złożenie wniosku w terminie.

Pedagog szkoły

Podkategorie