BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

school-1665535 1920

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021r. (środa)

 

 

8.00 Msza św. w kościele

Do budynku szkoły wchodzimy w maseczce, przy wejściu dezynfekujemy dłonie, a następnie udajemy się na wyznaczone piętro i do sali zgodnie z harmonogramem. Klasy 1-3 wchodzą przy recepcji szkoły, natomiast klasy 4-8 wejście przy szatniach. Przy wejściach dla zachowania porządku czuwają pracownicy obsługi.

 

Z uczniami klasy 1 na spotkanie w sali z wychowawcą zapraszamy jednego rodzica/ opiekuna.

 

Spotkania w klasach z wychowawcami według harmonogramu poniżej:

 

 

Klasa

Wychowawca

Sala

Godzina

I a

Anna Stempień

38

9.00

I b

Anita Kołtun

36

9.30

II a

Iwona Szymańska

39

10.00

II b

Anna Wiśniewska

37

10.00

III a

Barbara Krajinska

54

9.00

III b

Anna Dobrzyńska-Pakowska

53

9.30

IV a

Agnieszka Gzella

7

10.00

IV b

Hanna Szulc-Lewandowska

52

10.00

V a

Elżbieta Czubaszek

23

9.00

V b

Hanna Figura

35

9.30

VI a

Witold Zygadlewicz

49

9.30

VII a

Paweł Górecki

27

9.00

VII b

Grażyna Redmer

28

9.30

VIII a

Halina Stodolska

12

9.00

VIII b

Dorota Lisewska

17

9.30

VIII c

Marita Grajewska

13

10.00