06/24 2017

Prezydent Grudziądza Robert Malinowski wręczył nagrody laureatom konkursów przedmiotowych

122 czerwca Prezydent Grudziądza Robert Malinowski wręczył nagrody laureatom konkursów przedmiotowych. Spotkanie odbyło się w Sali 301 Urzędu Miejskiego. Wzięli w nim udział nagrodzeni uczniowie i nauczyciele. Wśród sześciorga laureatów ze szkól podstawowych znalazł się uczeń klasy VI B Piotr Wolentarski  jedyny wśród nagrodzonych zdobywca dwóch tytułów laureata – z języka polskiego i z matematyki. Piotr otrzymał nagrodę oraz list gratulacyjny. Podziękowania za zaangażowanie i poświęcenie odebrały panie G.Redmer i H.Stodolska , które nie ukrywały dumy z tak zdolnego i pracowitego ucznia.

Grażyna Redmer