BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Wyniki XII edycji ogólnoszkolnego współzawodnictwa ekologicznego o tytuł „Ekoklasy” Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu

Zakończyła się dwunasta edycja rywalizacji o tytuł „Ekoklasy” na wszystkich trzech etapach edukacyjnych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu. Organizatorem współzawodnictwa było Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody działające przy ZSO nr 1. Do klasyfikacji punktowej wzięto pod uwagę 4 zadania konkursowe: konkurs „Najniebezpieczniejsze zwierzęta świata”, selektywną zbiórkę zużytych baterii, konkurs plastyczny „Pory roku” oraz turniej wiedzy o tematyce ekologicznej i zdrowotnej (zmiany wynikające z wieku i możliwości uczniów nastąpiły w klasach 1-3 szkoły podstawowej).

Po zsumowaniu wszystkich punktów klasyfikacyjnych tytuł „Ekoklasy” w kategorii klas I-III szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 wywalczyła klasa 1a, która wyprzedziła nieznacznie klasę 3c. Bardzo zacięta rywalizacja miała też miejsce w kategorii klas IV-VI, gdyż dwie klasy zgromadziły po 160 punktów klasyfikacyjnych. Ostatecznie komisja konkursowa postanowiła przyznać zwycięstwo klasie 6a, która wygrała więcej konkursów.

W gimnazjum sytuacja była bardzo podobna. Dwie klasy walczyły o zwycięstwo praktycznie do samego końca. Ostatecznie tą rywalizację wygrała klasa 2B, która wyprzedziła klasę 1B zaledwie o 10 punktów.

Ostateczne podsumowanie współzawodnictwa oraz uroczyste wręczenie nagród i dyplomów odbędzie się na apelu podsumowującym wyniki w nauce i zachowaniu. Wszystkim osobom, które włączyły się do powyższej rywalizacji serdecznie dziękujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych edycjach tej rywalizacji.

Szkoła Podstawowa (klasy I-III)

1 miejsce – klasa 1a – 160 pkt

2 miejsce – klasa 3c – 140 pkt

2 miejsce – klasa 2a – 125 pkt

4 miejsce – klasa 3a – 115 pkt

5 miejsce – klasa 3b – 55 pkt

6 miejsce – klasa 2b – 50 pkt

klasa

Konkurs „Najniebezpieczniejsze zwierzęta świata”

Zbiórka baterii

Konkurs plastyczny „Pory roku”

Zielnik najpopularniejszych drzew polskich

Suma uzyskanych punktów klasyfikacyjnych

1a

50

50

30

30

160

2a

40

10

50 + 20

5

125

2b

5

40

-

5

50

3a

20

5

40

50

115

3b

10

20

20

5

55

3c

30

30

40

40

140

Szkoła Podstawowa (klasy IV-VI)

1 miejsce – klasa 6a – 160 pkt

2 miejsce – klasa 4a – 160 pkt

3 miejsce – klasa 5a – 100 pkt

4 miejsce – klasa 6b – 90 pkt

5 miejsce – klasa 4b – 90 pkt

klasa

Konkurs „Najniebezpieczniejsze zwierzęta świata”

Zbiórka baterii

Konkurs plastyczny „Pory roku”

Turniej wiedzy o tematyce ekologicznej

Suma uzyskanych punktów klasyfikacyjnych

4a

50

30

40

40

160

4b

30

40

10

10

90

5a

20

20

30

30

100

6a

40

50

50

20

160*

6b

10

10

20

50

90

* - o zwycięstwie zadecydowała większa ilość wygranych konkursów

Gimnazjum

1 miejsce – klasa 2B – 190 pkt

2 miejsce – klasa 1B – 180 pkt

3 miejsce – klasa 3A – 120 pkt

3 miejsce – klasa 1A – 90 pkt

5 miejsce – klasa 2A – 30 pkt

klasa

Konkurs „Najniebezpieczniejsze zwierzęta świata”

Zbiórka baterii

Konkurs plastyczny „Pory roku”

Turniej wiedzy o tematyce ekologicznej

Suma uzyskanych punktów klasyfikacyjnych

1A

20

20

30

20

90

1B

50

50

40

40

180

2A

10

10

-

10

30

2B

30

40

50 + 20

50

190

3A

40

30

20

30

120