06/06 2017

„Liga Matematyczna klas I”

1 czerwca 2017r. odbył się ostatni etap konkursu „Liga Matematyczna klas I” .

Konkurs przeprowadzany był dla klas pierwszych gimnazjum. Brały w nim udział czteroosobowe zespoły reprezentujące klasy, które walczyły o tytuł mistrza danego działu matematyki. Konkurs trwał przez cały rok szkolny, a termin kolejnego etapu związany był z realizacją działu matematyki.

Łącznie odbyły się 3 spotkania, na których uczniowie rozwiązywali po 5 zadań .

Mistrzem Ligi Matematycznej klas I” został zespół, który uzyskał najwięcej punktów ze wszystkich działów – zespół klasy IB. Gratulujemy!

Uczniowie niebiorący udziału u konkursie dopingowali kolegów i koleżanki.

Rozdanie nagród zwycięzcom odbędzie się podczas podsumowania roku szkolnego 2016/2017.

Halina Stodolska