05/23 2017

Zajęcia edukacyjno- profilaktyczne nt. „Tolerancja – inny nie znaczy gorszy”

SDC14304 (Kopiowanie)W ostatnich czasach coraz częściej w prasie, w telewizji można usłyszeć bądź przeczytać słowo „tolerancja”. Cóż ono takiego oznacza?

Tolerancja oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne. Współcześnie rozumiana tolerancja to szacunek dla wolności innych ludzi, ich myśli i opinii oraz sposobu życia. Szacunek ten przybiera formy wyrozumiałości i życzliwości dla tego, co nie musi być naszym udziałem, ale co cieszy się naszą akceptacją.

Podczas zajęć edukacyjno – profilaktycznych w klasach młodszych, także IV- VI szkoły podstawowej oraz I - III gimnazjum rozmawialiśmy ostatnio właśnie o tolerancji.
                 Uczniowie klasy drugiej szkoły podstawowej wysłuchali pięknej opowieści o smoku Joshua, który szukając przyjaciela wyglądającego tak jak on, dowiedział się, że jesteśmy różni i to powinniśmy uszanować. Inny, nie znaczy gorszy. Joshua znalazł przyjaciół wśród innych zwierząt.

W klasach IV-VI problem tolerancji rozpatrywaliśmy w kontekście spraw
i problemów klasowych. Uczniowie dowiedzieli się, że poszanowanie odmienności koleżanki czy kolegi ( wyglądu , cech charakteru, zainteresowań, sposobu bycia, ubierania się) gwarantuje dobrą atmosferę w zespole klasowym. Dlatego powinni zabiegać i dbać o dobre relacje między sobą. Nie jest to jednak możliwe, jeśli nie nauczą się zachowań tolerancyjnych wobec odmienności drugiego człowieka. Co nie oznacza przyzwolenia na zachowanie wykraczające poza przyjęte normy społeczne: powinniśmy być nietolerancyjni wobec wszelkich przejawów agresji, braku taktu, sytuacji, w których naruszone jest dobre imię drugiego człowieka, zagrożone jego zdrowie, bezpieczeństwo i życie.  

Uczniowie gimnazjum sami szukali określeń pasujących do pojęcia „tolerancja”. Rozpatrywali je także w odniesieniu do relacji w zespołach klasowych, ale również w szerszym kontekście stosunków międzyludzkich ( w układach społecznych
i międzynarodowych).

Tolerancji trzeba uczyć. Nie tylko w szkole, ale i w domu rodzinnym. Bardzo ważna jest tolerancja w najbliższym otoczeniu, wśród rówieśników, rodziny i przyjaciół. Istotne jest mieć świadomość, że każdy z nas ma prawo do wolności słowa, wypowiadania poglądów
i odmiennych przekonań, innego wyznania. Ale bez naruszania godności drugiego człowieka i z poszanowaniem jego odmienności. Kiedy to wprowadzi się w życie, chociażby w najbliższym otoczeniu, będzie ono lepsze i przyjemniejsze.

                                                                      Pedagog szkolny Teresa Czekała