BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

WYNIKI CZWARTEJ ZBIÓRKI BATERII oraz PODSUMOWANIE CAŁOROCZNEJ AKCJI

W dniach 26-27 kwietnia odbyła się czwarta i zarazem ostatnia w tym roku szkolnym zbiórka baterii. Tym razem na szczególne uznanie zasłużyły klasy 1a i 6a (szkoła podstawowa) oraz klasa 1B (gimnazjum), które zgromadziły najwięcej baterii w ostatnim okresie.

Wyróżnienia i podziękowania należą się jednak wszystkim, gdyż od początku roku szkolnego udało nam się wspólnymi siłami zebrać prawie 38 tysięcy baterii! Tym samym praktycznie powtórzyliśmy rewelacyjny wynik sprzed roku! Duży udział w tym sukcesie mają klasy: 1a (4334 baterii), 4b (4162), 6a (8535) oraz 1B (6438). Na szczególne uznanie zasługuje także wyczyn Tomasza Wolentarskiego, z klasy 1B gimnazjum, który zgromadził 4360 baterii!

Uwzględniając wyniki wszystkich czterech zbiórek, z każdego etapu edukacyjnego nagrodzimy trzy osoby, które przyniosły na przestrzeni całego roku szkolnego największą liczbę baterii (ich nazwiska podane są poniżej). W tym miejscu chciałbym także podziękować uczniom klasy 2B gimnazjum, w szczególności Krystianowi Woźniakowi, Dawidowi Iwańskiemu oraz Jakubowi Muś, za pomoc w przeprowadzeniu wszystkich zbiórek. Szczegółowe podsumowanie wraz z przyznanymi punktami klasyfikacyjnymi przedstawiłem w poniższych tabelach.

Adrian Woźniak

Osoby, które przyniosły największą liczbę baterii na poszczególnych etapach edukacyjnych:

Klasy 1-3 SP:

  1. Aleks Grala (klasa 2b) – 1088 baterii

  2. Błażej Kiliszek (klasa 1a) – 970

  3. Zuzanna Sinicka (klasa 1a) – 764

Klasy 4-6 SP:

  1. Franciszek Baniak (klasa 6a) – 2520 baterii

  2. Kacper Surmacz (klasa 6a) – 2170

  3. Natalia Goławska (klasa 6a) – 1412

Klasy 1-3 GIM:

  1. Tomasz Wolentarski (klasa 1B) – 4360 baterii

  2. Oliwia Grzegorzewicz (klasa 1B) – 1071

  3. Weronika Dobrzyńska (klasa 2B) – 513

WYNIKI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Ekoklasa” ZSO nr 1 w Grudziądzu

Klasy I – III

Klasa

Ia

IIa

IIb

IIIa

IIIb

IIIc

Miesiąc

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

IX-X

502

125

325

166

488

641

XI-XII

1234

282

260

424

294

202

I-II

1461

398

470

194

271

135

III-IV

1137

547

1080

391

329

581

Razem

4334

1352

2135

1175

1382

1559

Miejsce

1

5

2

6

4

3

Punkty

50

10

40

5

20

30

Klasy IV – VI

Klasa

IVa

IVb

Va

VIa

VIb

Miesiąc

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

IX-X

323

558

357

1688

295

XI-XII

584

870

403

2880

175

I-II

181

1076

270

1570

168

III-IV

395

1658

210

2397

260

Razem

1483

4162

1240

8535

898

Miejsce

3

2

4

1

5

Punkty

30

40

20

50

10

WYNIKI ZBIÓRKI ZUŻYTYCH BATERII

W GIMNAZJUM NR 1 W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

Ekoklasa” ZSO nr 1 w Grudziądzu

Klasa

1A

1B

2A

2B

3A

Miesiąc

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

Baterie

IX-X

32

160

-

123

184

XI-XII

269

484

161

94

64

I-II

51

260

88

646

158

III-IV

200

5534

4

707

285

Razem

552

6438

253

1570

691

Miejsce

4

1

5

2

3

Punkty

20

50

10

40

30