BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Szkoła z Klasą 2.0

20161220 090601 (Kopiowanie)W bieżącym roku szkolnym szkoła podstawowa przystąpiła do projektu „Szkoła z Klasą 2.0”, który jest organizowany przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Nad realizacją zadań czuwa zespół, któremu przewodniczy dyrektor szkołyp. Marlena Treichel. W skład zespołu wchodzi także koordynatorp. Agnieszka Gzella i 2 nauczycielki – p. Anna Wiśniewska i p. Hanna Figura.

Pierwszym krokiem było wybranie spośród 10 jednego głównego celu. Biorąc pod uwagę potrzeby i możliwości naszej szkoły i środowiska, wybraliśmy cel 9. – solidarność. Zakłada on naukę solidarności, wzajemnej pomocy, uczy kultury dzielenia się. Przewiduje udział w akcjach społecznych, podejmowanie działań na rzecz potrzebujących, dzielenie się wiedzą i umiejętnościami.

Kolejnym etapem był udział p. dyrektor Marleny Treichel w konferencji zorganizowanej przez CEO, z której przywiozła materiały wspierające realizację zadań.

20 grudnia 2016 roku w klasach I- VI przeprowadziliśmy badanie mające na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie: „Kto według Ciebie w dzisiejszych czasach najbardziej potrzebuje pomocy?”. W klasach I- III zastosowaliśmy metodę „gadającej ściany”, natomiast w klasach IV- VI „pytanie na sznurku”. O wyrażenie swojego zdania poprosiliśmy też rodziców, korzystając z metody "pytanie w chmurce”.

Po świętach zespół dokona analizy badania i zaplanuje kolejne działania w ramach projektu. Będą one uwzględniały zdanie nauczycieli, rodziców i uczniów. W ich realizację włączy się cała nasza szkolna społeczność.