BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ

SAM 1303Egzamin gimnazjalny już niebawem. Zanim jednak gimnazjaliści przystąpią w kwietniu do zmagań z testami końcowymi, już teraz mieli szansę na sprawdzenie swojej wiedzy i umiejętności w realiach prawdziwego egzaminu. W dniach 23, 24, 25 listopada 2016r, uczniowie klasy IIIA Gimnazjum uczestniczyli w programie diagnoza przed Egzaminem w formie Próbnego Egzaminu Gimnazjalnego z Nową Erą.

Trzecioklasiści rozwiązywali kolejno testy:

- w środę z historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z języka polskiego,

- w czwartek z przedmiotów przyrodniczych oraz z  matematyki,

- w piątek z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

SAM 1305

Celem próbnego egzaminu jest  zapoznanie uczniów z  procedurami  przebiegu egzaminu oraz przeprowadzenie wstępnej diagnozy. Próbny egzamin gimnazjalny umożliwia sprawdzenie wiedzy uczniów i przygotowuje ich do prawdziwego egzaminu. Dzięki raportom nauczyciele i uczniowie otrzymują informację nie tylko na temat posiadanej przez uczniów wiedzy, ale także dowiadują się, jak ich wyniki plasują się na tle innych uczniów z całej Polski. Egzamin próbny daje uczniom okazję do sprawdzenia swoich mocnych i słabych stron w zakresie przygotowania do egzaminu.

 

Halina Stodolska