BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

24 listopada 2016 r. uczniowie naszego Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 wzięli udział w X Powiatowym Turnieju Ekologicznym

 Nasi uczniowie z nagrodami

Turniej odbył się w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu. Organizatorem turnieju było Starostwo Powiatowe w Grudziądzu, we współpracy z Nadleśnictwem Jamy oraz Ośrodkiem Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Wzięli w nim udział uczniowie reprezentujący szkoły podstawowe i gimnazja z terenu powiatu grudziądzkiego oraz miasta Grudziądza. Szkołę Podstawową nr 11 reprezentowali: Maja Sas, Martyna Zielińska, Wiktoria Krzysiak oraz Piotr Wolentarski, który zdobył wysoką lokatę wśród wyróżnionych uczniów szkół podstawowych. Gimnazjum nr 1 reprezentowali: Mateusz Kozłowski, Piotr Rusak oraz Tomasz Wolentarski, który również znalazł się w gronie wyróżnionych uczniów szkół gimnazjalnych. Jako opiekun, serdecznie gratuluję im wspaniałego sukcesu.

Praca jaką ci wyróżnieni uczniowie musieli włożyć w uzyskanie tych lokat wymagała od nich ogromnego wysiłku i nakładu pracy. Na uwagę zasługuje też fakt, że nie tylko zwycięzcy i wyróżnieni wrócili do domów z dyplomami oraz nagrodami, ale również ładne upominki książkowe oraz notesy i inne gadżety ukazujące walory przyrodnicze naszego powiatu otrzymali pozostali uczestnicy turnieju.

Opiekun uczestników:

Witold Zygadlewicz