06/19 2016

NAGRODY PREZYDENTA GRUDZIĄDZA DLA LAUREATÓW KONKURSÓW I OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH

17 czerwca 2016 r. Prezydent Grudziądza Pan Robert Malinowski wręczył laureatom konkursów przedmiotowych nagrody, a nauczycielom - opiekunom uczniów przekazał gratulacje i podziękowania za przygotowanie uczniów do konkursu. Z naszego zespołu szkół w uroczystości wzięli udział laureaci dwóch konkursów:
1) Piotr Wolentarski - Laureat Konkursu Matematycznego „Liga Zadaniowa – konkurs przedmiotowy z matematyki” w roku szkolnym 2015/2016. Opiekunem ucznia jest p. Halina Stodolska.
2) Tomasz Wolentarski – Laureat wojewódzkiego konkursu przedmiotowego z przyrody w roku szkolnym 2015/2016. Opiekunem ucznia jest p. Witold Zygadlewicz.

SKŁADAMY SERDECZNE GRATULACJE NASZYM LAUREATOM!!!