05/24 2016

Kolejny sukces Tomasza Wolentarskiego!

SAM 519818 maja dwóch uczniów klasy 6b: Mateusz Kozłowski oraz Tomasz Wolentarski, pod opieką Pani Beaty Makowskiej, wzięło udział w „IV Międzyszkolnym Konkursie Języka Angielskiego”, który odbył się w Szkole Podstawowej nr 12 im. Synów Pułku w Grudziądzu. Konkurs był jednoetapowy i miał formę testu pisemnego. Sprawdzał on umiejętności uczniów w zakresie czytania ze zrozumieniem, znajomości słownictwa, a także podstawowej wiedzy o kulturze i geografii krajów anglojęzycznych. Tegoroczny „Mistrz języka angielskiego” wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 11, Tomasz Wolentarski, poradził sobie z nim wyśmienicie, zajmując drugie miejsce wśród wszystkich przybyłych uczniów. Jest to kolejny sukces Tomka, którego ciężka praca po raz kolejny została nagrodzona.

Serdecznie dziękuję Pani Beacie Makowskiej, która w związku z odbywającym się dzień później w naszej szkole „IV Międzyszkolnym Konkursem Piosenki Obcojęzycznej”, zgodziła się pojechać w zastępstwie na konkurs.