05/24 2016

Gapa 2016

Centrum Kultury Teatr w dniach od 17 do 21 maja zaprosiło na Grudziądzkie Amatorskie Prezentacje Artystyczne, czyli GAPĘ 2016. Jest to impreza o zasięgu regionalnym, która trwa 4 dni i kończy się uroczystą galą z udziałem laureatów poszczególnych kategorii. Młodzi ludzie prezentowali swoje umiejętności w trzech dziedzinach: tańcu, muzyce i plastyce. Najważniejszy cel GAPY to integracja i aktywizacja dzieci i młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich w różnych dziedzinach artystycznych, doskonalenie warsztatu wykonawców i instruktorów, a także promowanie najlepszych artystów – amatorów z naszego regionu. Dla wielu uczestników grudziądzkie prezentacje to niepowtarzalna i niejednokrotnie jedyna okazja, aby zaprezentować swoje umiejętności na scenie. Naszą szkołę reprezentowały 4 osoby: Zuzanna Balbuza i Nikola Saworska z klasy VIb, natomiast gimnazjum: Weronika Nowasielska i Oliwia Żmijewska z IIa.

Dziewczynom gratulujemy zakwalifikowania się do przeglądu i życzymy kolejnych sukcesów.

Hanna Szulc-Lewandowska