Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Profilaktyka i edukacja to podstawa

              Uczniowie zespołu szkół uczestniczyli w bieżącym roku szkolnym w różnorodnych zajęciach i spotkaniach profilaktyczno- edukacyjnych, które przeprowadzili wychowawcy, pedagog szkolny oraz przedstawiciele Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

            Wychowawczynie klas I- III szkoły podstawowej w ramach zajęć edukacyjnych realizowały elementy programu "Cukierki", który dotyczy wczesnej profilaktyki uzależnień. Uczniowie klasy Ic brali udział w zajęciach profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu zapobiegania przemocy, uzależnieniom oraz dbania o bezpieczenstwo i zdrowie, prowadzonych przez pedagoga szkolnego. Dzieci nauczyły sie ostrożności w kontaktach z obcymi osobami.Wiedzą, że trzeba być uważnym i mądrym, że należy samemu   zadbać o swoje bezpieczeństwo. Nauczyly się rozpoznawać trudne i niebezpieczne sytuacje  i wiedzą, do kogo zwrócić się po pomoc, gdy w pobliżu nie ma bliskich im osób. Nauczyły się, że nie należy ulegać namowom innych osób do zrobienia czegoś, co może zagrażać ich bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu.Wiedzą, że są pewne substancje, które mogą być trujące  i same, bez wiedzy rodziców, nie mogą niczego brać do ust. Ponadto uczyły się form odmawiania, poznały też sposoby dbania o zdrowie.

            Dzieci klas młodszych uczestniczyły również w programie nt. bezpieczeństwa na drodze " Autochodzik" oraz dbania o zdrowie - Ogólnopolski Program " Owoce w szkole", oraz szkolnej corocznej akcji "Dzień dla Zdrowia".

 

            W klasach IV- VI szkoły podstawowej oraz I - III gimnazjum odbyły się zajęcia mające na celu zapobieganie agresji, przemocy oraz uzależnieniom, na których pedagog wykorzystała elementy programu profilaktyczno-wychowawczego " Spójrz inaczej". Dzieci i młodzież uczestniczyły też w spotkaniach, na których były realizowane elementy programu profilaktyki palenia papierosów pn." Znajdź właściwe rozwiązanie". Celem nadrzędnym tych zajęć było zapobieganie paleniu tytoniu, ukazanie i uświadomienie uczniom, że nikotyna jest narkotykiem i działa w sposób uzależniający. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę o substancjach szkodliwych zawartych w dymku papierosowym oraz o szkodliwych dla zdrowia skutkach palenia tytoniu. Podczas zajęć zwrócono uwagę na konieczność posiadania umiejętności skutecznego odmawiania. Uczniowie poznali sposoby odmawiania, które z pewnością przydadzą się im w różnych okolicznościach życia codziennego. Ponadto na zajęciach poruszono zagadnienie uzależnień behawioralnych (uzależnienia od pewnych czynności oraz rzeczy np. od komputera, telefonu, gier itd) oraz pozostałych substancji psychoaktywnych i leków. Uczniowie klas I, II gimnazjum uczestniczyli w spotkaniu, na temat: "Rodzaje agresji, radzenie sobie w sytuacjach trudnych, kontrola złości" , a klasy III gimnazjum w warsztatach nt. uzależnień od środków psychoaktywnych pt. " Impreza", poprowadzonych przez pracowników PPP.

            W szkole odbyły się apele dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz z innych współczesnych środków komunikacji między ludźmi np. z telefonu komórkowego. Dzieci i młodzież wiedzą, co to jest cyberprzemoc i stalking, i do czego mogą one doprowadzić, jeśli nie będą rozważnie korzystać z multimediów i telefonii komórkowej. Uczniowie gimnazjum uczestniczyli w apelu z okazji Światowego Dnia Walki z AIDS, prezentacji multimedialnej oraz konkursie wiedzy nt.HIV/AIDS. Młodzież wie, że bezpieczne życie to umiejętność korzystania z dóbr cywilizacyjnych, mądrość i rozwaga.        Ponadto uczniowie klas IV-VI oraz I-III gimnazjum wraz z nauczycielami byli organizatorami "Dnia dla zdrowia", który na stałe wszedł do corocznych profilaktycznych
i wychowawczych działań zespołu szkół.

            W celu uświadomienia młodzieży odpowiedzialności za własne czyny, zorganizowano w szkole spotkanie z przedstawicielem KMP, który przedstawił uczniom klas VI i I - III gimnazjum prawne aspekty odpowiedzialności niepełnoletnich młodocianych, którzy ukończyli 13 rok życia.

            Wszystkie te działania miały na celu zapobieganie niebezpiecznym zachowaniom dzieci i młodzieży, uświadomienie im, że nie tylko dorośli: rodzice, opiekunowie, nauczyciele, wychowawcy, inni pracownicy szkoły czuwają nad ich zdrowiem i życiem, ale oni sami są odpowiedzialni za siebie, swoje działania i postępowanie. Należy sądzić , że takie przygotowanie dzieci i młodzieży pozwoli im rozważnie, mądrze i bezpiecznie żyć.

 

                                                                                          pedagog szkolny Teresa Czekała