06/18 2019

Rewelacyjne wyniki egzaminów w naszej szkole! Najlepsza szkoła!

najlepsiPo ogłoszeniu przez CKE wyników egzaminów klas ósmych i trzecich gimnazjum 2019 okazało się, że nasi uczniowie uplasowali się bardzo, bardzo, bardzo powyżej ogólnopolskiej średniej.

Pobiliśmy średnią krajową, wojewódzką i w naszym mieście.

Szczegóły wyglądają następująco:

Klasy TRZECIE GIMNAZJUM:

- historia i wos: średnia naszych uczniów – 66,8%; średnia ogólnopolska 59%;

- język polski: średnia naszych uczniów – 66,1%; średnia ogólnopolska 63%;

- przedmioty przyrodnicze: średnia naszych uczniów – 55,4%; średnia ogólnopolska 49%;

- matematyka: średnia naszych uczniów – 49,1%; średnia ogólnopolska 43%;

- język angielski(podstawa): średnia naszych uczniów – 71,8 %; średnia ogólnopolska 68%

- język angielski (rozszerzenie): średnia naszych uczniów – 58,4 %; średnia ogólnopolska 53 %.


Klasy ÓSME:

- język polski: średnia naszych uczniów – 59%; średnia miasta 58%;

- matematyka: średnia naszych uczniów – 48,26%; średnia ogólnopolska 45%;

- język angielski: średnia naszych uczniów – 62,38%; średnia ogólnopolska 59%.


Uczniom i nauczycielom gratulujemy, gratulujemy i jeszcze raz gratulujemy, bo naprawdę jest czego.