Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

„Nasi uczniowie listy piszą …” – udział w Akcji „Napisz kartkę do powstańca”.

1                Przez cały okres trwania powstania warszawskiego, czyli od 1 sierpnia do 2 października można było wziąć udział w  edukacyjnym projekcie „BohaterON – włącz historię”, którego celem jest uhonorowanie żyjących powstańców.

Powstańcy warszawscy to jedni z najdzielniejszych żołnierzy walczących podczas II wojny światowej . Z tej racji należy się Im hołd i szacunek. Na pierwszych lekcjach historii nauczyciel tego przedmiotu przybliżył uczniom pokrótce genezę i znaczenie powstania warszawskiego , z naciskiem na bohaterstwo powstańców, wśród których byli też chłopcy i dziewczęta wiekiem zbliżeni do wieku naszych najstarszych uczniów.

Na otrzymanych, oryginalnych kartkach „BohaterOn” piętnaścioro uczniów z klas trzecich gimnazjum i ósmych szkoły podstawowej napisało od serca , jak potrafiło słowa podziwu i podziękowania dla postawy powstańców oraz życzenia dalszego zdrowia. Następnie opatrzyło te kartki znaczkiem pocztowym i wrzuciło do skrzynki pocztowej.

Udział w tej szczytnej akcji to przykład kształtowania postaw patriotycznych , czego wyrazem są napisane kartki.

2 października 2018 r.                                                                                             Paweł Górecki