Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Szczegółowe kryteria przyznawania Pucharu Dyrektora Szkoły

 1. 1.Nauka

Przyznaje się punkty odpowiednio do uzyskanej średniej na koniec I semestru/ roku szkolnego:

 • 4,50 lub wyżej – 40 punktów
 • 4,40 – 4,49 – 38 p.
 • 4,30 – 4,39 – 36 p.
 • 4,20 – 4,29 – 34 p.
 • 4,10 – 4,19 – 32 p.
 • 4,00 – 4,19 – 30 p.
 • 3,90 – 3, 99 – 28 p.
 • 3,80 – 3,89 – 26 p.
 • 3,70 – 3,79 – 24 p.
 • 3,60 – 3,69 – 22 p.
 • 3,50 – 3,59 – 20 p.
 • 3,40 – 3,49 – 18 p.
 • 3, 30 – 3,39 - 16 p.
 • 3,29 i niżej – 14 p.
 1. 2.Zachowanie

Przyznaje się punkty odpowiednio do uzyskanej średniej na koniec I semestru/ roku szkolnego. Średnią oblicza się zgodnie z zasadą:

 • Za każdą ocenę wzorową – po 5 punktów
 • Za każdą ocenę bardzo dobrą – po 4 p.
 • Za każdą ocenę dobrą – po 3 p.
 • Za każdą ocenę poprawną – po 2 p.
 • Za każdą ocenę nieodpowiednią - 1 p.
 • Za każda ocenę naganną – 0 p.
 • 4,50 lub wyżej – 40 punktów
 • 4,40 – 4,49 – 38 p.
 • 4,30 – 4,39 – 36 p.
 • 4,20 – 4,29 – 34 p.
 • 4,10 – 4,19 – 32 p.
 • 4,00 – 4,19 – 30 p.
 • 3,90 – 3, 99 – 28 p.
 • 3,80 – 3,89 – 26 p.
 • 3,70 – 3,79 – 24 p.
 • 3,60 – 3,69 – 22 p.
 • 3,50 – 3,59 – 20 p.
 • 3,40 – 3,49 – 18 p.
 • 3, 30 – 3,39 - 16 p.
 • 3,29 i niżej – 14 p.

Punkty przyznaje się klasie odpowiednio do uzyskanej średniej:

 1. 3.Frekwencja
 2. 4.Makulatura

Przyznaje się klasie punkty odpowiednio do uzyskanej średniej na koniec I semestru/ roku szkolnego:

100% - 40 p

99,0 – 99,9% – 38 p.

98,0 – 98,99% - 36p.

97,0 – 97, 99% – 34 p.

96,0 – 96, 99% - 32 p.

95,0 – 95, 99% - 30 p.

94, 0 – 94, 99% - 28p.

93,0 – 93,99% - 26p.

92,0 – 92,99% - 22 p.

91,0 – 91,99 % -20 p.

90,0 – 90,99% - 18p.

89,0 – 89,99% - 16p.

88,99% i niżej – 14 p.

Oblicza się średnią ilość makulatury (kg) przypadającą na ucznia w klasie. Punkty przyznaje się odpowiednio według miejsca:

 • I miejsce – 20 p.
 • II miejsce – 19 p.
 • III miejsce – 18 p.
 • IV miejsce – 17 p.
 • V miejsce – 16 p.
 • VI miejsce – 15 p.
 • VII miejsce – 14 p.
 • VIII miejsce – 13 p.
 • IX miejsce – 12 p.
 • X miejsce – 11 p.
 • XI miejsce – 10 p.
 • XII miejsce – 9 p.
 1. 5.Zakrętki

Oblicza się średnią ilość zakrętek na ucznia w klasie. Punkty przyznaje się odpowiednio według miejsca:

 • I miejsce – 20 p.
 • II miejsce – 19 p.
 • III miejsce – 18 p.
 • IV miejsce – 17 p.
 • V miejsce – 16 p.
 • VI miejsce – 15 p.
 • VII miejsce – 14 p.
 • VIII miejsce – 13 p.
 • IX miejsce – 12 p.
 • X miejsce – 11 p.
 • XI miejsce – 10 p.
 • XII miejsce – 9 p.
 1. 6.Gazetki

Każda klasa otrzymuje punkty za wykonanie klasowej gazetki wskazanej w harmonogramie. Punkty za wszystkie gazetki w semestrze/ roku szkolnym są sumowane i świadczą o zajmowanym przez klasę miejscu.

 • I miejsce – 20 p.
 • II miejsce – 19 p.
 • III miejsce – 18 p.
 • IV miejsce – 17 p.
 • V miejsce – 16 p.
 • VI miejsce – 15 p.
 • VII miejsce – 14 p.
 • VIII miejsce – 13 p.
 • IX miejsce – 12 p.
 • X miejsce – 11 p.
 • XI miejsce – 10 p.
 • XII miejsce – 9 p.
 1. 7.Konkursy

Przyznaje się klasie punkty tylko za konkursy szkolne adresowane do wszystkich uczniów klas IV – VIII i III g. Punkty otrzymuje każdy uczestnik konkursu.

 • Za zajęcie I miejsca w konkursie przyznaje się klasie 5 punktów
 • Za zajęcie II miejsca – 4 punkty
 • Za zajęcie III miejsca – 3 punkty
 • Za udział – 2 punkty.
 • I miejsce – 20 p.
 • II miejsce – 19 p.
 • III miejsce – 18 p.
 • IV miejsce – 17 p.
 • V miejsce – 16 p.
 • VI miejsce – 15 p.
 • VII miejsce – 14 p.
 • VIII miejsce – 13 p.
 • IX miejsce – 12 p.
 • X miejsce – 11 p.
 • XI miejsce – 10 p.

Wszystkie punkty w semestrze/ roku szkolnym są sumowane i świadczą o zajmowanym przez klasę miejscu.

 1. 8.Wolontariat
 • Przewodniczący klas IV – VIII i III uczestniczą w spotkaniach SU. Przyznaje się klasie punkty za obecność na zebraniach ( 1 p. za każde zebranie)
 • Wszyscy uczniowie mogą włączyć się w dodatkową działalność – zbiórki i akcje charytatywne. Przyznaje się klasie po 1 p. za udział w akcji każdego ucznia z klasy.
 • I miejsce – 20 p.
 • II miejsce – 19 p.
 • III miejsce – 18 p.
 • IV miejsce – 17 p.
 • V miejsce – 16 p.
 • VI miejsce – 15 p.
 • VII miejsce – 14 p.
 • VIII miejsce – 13 p.
 • IX miejsce – 12 p.
 • X miejsce – 11 p.
 • XI miejsce – 10 p.

Wszystkie punkty w semestrze/ roku szkolnym są sumowane i świadczą o zajmowanym przez klasę miejscu.

 1. 9.Sport

Przyznaje się klasie po 1 p. za udział w zawodach każdego ucznia z klasy. Wszystkie punkty w semestrze/ roku szkolnym są sumowane i świadczą o zajmowanym przez klasę miejscu.

 • I miejsce – 20 p.
 • II miejsce – 19 p.
 • III miejsce – 18 p.
 • IV miejsce – 17 p.
 • V miejsce – 16 p.
 • VI miejsce – 15 p.
 • VII miejsce – 14 p.
 • VIII miejsce – 13 p.
 • IX miejsce – 12 p.
 • X miejsce – 11 p.
 • XI miejsce – 10 p.

Klasa może otrzymać dodatkowe 5 p. za sukcesy sportowe ucznia.