Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

BADANIA WYNIKÓW NAUCZANIA W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Szkoła podstawowa

Klasy

Badanie

Termin

I

Diagnoza szkolna

wrzesień

I

Test dojrzałości szkolnej

maj

II

Badanie wiadomości i umiejętności                       z edukacji polonistycznej i matematycznej.

maj/czerwiec

III

Test trzecioklasisty

kwiecień/maj

IV

Test diagnozujący z języka polskiego

październik

IV, V, VI, VII, VIII

Test diagnozujący z matematyki

Wrzesień

IV, V, VI, VII, VIII

Semestralne badania wyników nauczania z matematyki

styczeń/luty

maj/czerwiec

V

Badanie wyników z geografii

maj

VI

Badanie wyników nauczania z języka polskiego.

czerwiec

VI

Badanie wyników z przyrody

maj

VII

Badanie diagnozujące z języka niemieckiego

maj

VII

Badanie wyników z geografii

maj

VII

Badanie wyników z fizyki

maj/czerwiec

VII

Badanie wyników z historii

maj

VII

Próbny egzamin ósmoklasisty z wszystkich części

kwiecień/maj

VIII

Badanie wyników z geografii

maj

VIII

Próbny egzamin ósmoklasisty z wszystkich części

listopad/

grudzień

VIII

Egzamin ósmoklasisty

kwiecień


Gimnazjum

Klasy

Badanie

Termin

III

Badanie diagnozujące z matematyki

wrzesień

III

Semestralne badania wyników nauczania z matematyki

styczeń/luty
maj/czerwiec

III

Próbny egzamin gimnazjalny z historii

marzec/

kwiecień

III

Próbny egzamin gimnazjalny z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego.

listopad/

grudzień

III

Próbny egzamin gimnazjalny z GWO z części matematycznej

grudzień/

styczeń

III

Egzamin gimnazjalny

kwiecień