Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

DBI 2017

17 lutego, już po raz kolejny w Polsce i w ponad stu krajach na świecie, obchodzony był Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) poświęcony bezpieczeństwu dzieci i młodzieży w sieci. Hasło tegorocznej edycji: „Razem zmieniamy internet na lepsze” podkreślało rolę każdego użytkownika sieci w budowaniu bezpiecznego i przyjaznego środowiska online.

Ważne w idei DBI jest też pokazanie aktualnych problemów dotyczących zagrożeń online, na jakie narażeni są młodzi użytkownicy. Organizatorem Dnia Bezpiecznego Internetu w Polsce jest Polskie Centrum Programu Safer Internet, które tworzą Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa oraz Fundacja Dzieci Niczyje. Głównym partnerem DBI 2017 jest Fundacja Orange, partnerem wspomagającym Facebook. Wydarzenie uzyskało honorowy patronat Rzecznika Praw Dziecka, Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Nasza szkoła już po raz kolejny wzięła udział w tej kampanii. Podjęliśmy szereg inicjatyw, które  przedstawiały najważniejsze kwestie dotyczące tematyki bezpiecznego korzystania z Internetu - tematyczne gazetki, kursy e-learningowe, ankieta, ulotki, lekcje o bezpiecznym Internecie na lekcjach wychowawczych i informatyce, udział w projekcie Sieciaki.pl a także konkurs „Hostklasa 2017”.

Celem wszystkich podjętych działań było uświadomienie, że Internet to nie tylko nieograniczone źródło informacji, idealny sposób komunikowania się, ale także zagrożenia na które jesteśmy narażenia.Poruszane były miedzy innymi kwestie: udostępniania danych osobowych, zawierania przyjaźni w wirtualnym świecie, ochrony wizerunku, cyberprzemocy i jej konsekwencji oraz uzależnienia od internetu. Przekazane zostały również wskazówki i rady jak postąpić aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych i gdzie lub do kogo zwrócić się o pomoc.

Dnia 22 lutego 2017r. w Gimnazjum i 23 lutego 2017r. w Szkole Podstawowej, odbyły się apele poświęcone bezpieczeństwu w sieci na których podsumowany został także konkurs „HOSTKLASA 2017”.

Młodzież obejrzała filmy dotyczące zagadnienia cyberprzemocy, uzależnienia od komputera i internetu oraz przedstawienie przygotowane przez uczniów klasy IIIa i panią G. Redmer pt. „Uważaj bracie z kim umawiasz się na czacie.”

Na koniec apelu podsumowany został konkurs szkolny „Hostklasa 2017” - w którym to klasy IV-VI SP i I-III G brały udział w licznych konkursach związanych z bezpieczeństwem w Internecie i konsekwencjami wynikającymi z jego użytkowania (konkurs wiedzy, konkurs na plakat, gazetkę klasową, prezentację), a klasy I – III SP brały udział w konkursie plastycznym pt. „Klasowy plakat – dobra rada”.

Po podsumowaniu w odpowiednich grupach wiekowych - tytuł „HOSTKLASA 2017” zdobyła:

  • klasa IIa SP – najlepszy „Klasowy plakat – dobra rada”

  • klasa VIa SP

  • klasa Ib Gim

Gratulujemy!

Halina Stodolska