BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

APEL PODSUMOWUJĄCY ROK SZKOLNY 2023/24

DSC 0645            To już ostatnie szkolne dni… Za nami rok wytężonej pracy. 20 czerwca społeczność szkolna zebrała się w hali sportowej, by podsumować wyniki swoich wysiłków, zobaczyć swoje osiągnięcia i nagrodzić najlepszych, najbardziej aktywnych uczniów w różnych dziedzinach.

           Na początku Pani Dyrektor i Pani Pedagog wręczyły stypendia za najlepsze wyniki w nauce uczniom, którzy mogą się pochwalić średnią ocen powyżej 5,11 i wzorowym zachowaniem. Nagrodzona została liczna grupa uczniów, aż 23 osoby z klas IV – VIII. Najwyższą średnią ocen, 5,82, uzyskały trzy osoby z klas czwartych.

            Następnie uhonorowano uczniów i uczennice, którzy otrzymali wzorowe oceny z zachowania. To 82 osoby. Jako symbol uznania dla ich postawy dostali oni dyplomy i słodkie upominki.

 

            Kolejna grupa uczniów, z których nauczyciele i rodzice mogą być dumni, to dzieci z wysoką średnią ocen i wzorowym lub bardzo dobrym zachowaniem. Takich osób, ze średnią powyżej 4,75, było w kończącym się roku szkolnym 48.

            W dalszej części apelu wręczono karty rowerowe 12 uczennicom i uczniom, którzy zdali egzamin teoretyczny i praktyczny. Później nagrody wręczono klasie z najwyższą frekwencją – VI a. Wreszcie przyszedł czas na nagrodzenie uczniów za liczne konkursy szkolne: konkurs na list otwarty odo mieszkańców Ziemi, konkurs wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, konkurs Mistrz Języka Polskiego, Mistrz Języka Angielskiego, konkursy plastyczne, szachowe i multimedialne.

            Nauczyciele wychowania fizycznego nagrodzili medalami liczną grupę uczniów za aktywność sportową, za udział w rozgrywkach piłki nożnej, siatkówki i kręgli. Wręczyli też uczennicy klasy VI a puchar Szkolnego Lidera Sportu.

            Samorząd Uczniowski nie zapomniał też o osobach, które uzyskały w swoich klasach tytuły Najlepszego Kolegi i Najlepszej Koleżanki. Zostały one uhonorowane medalami. Wybrano także najbardziej zgraną klasę, którą okazała się IV b – otrzymała ona voucher na dzień poza szkołą. Dalej nagrodzono uczennicę, która zebrała największą liczbę zakrętek w samorządowej zbiórce.

            Na koniec przyszedł czas na rozstrzygnięcie współzawodnictwa klas o Puchar Dyrektora Szkoły. W rywalizacji brane są pod uwagę wyniki w nauce, frekwencja, zachowanie, udział w konkursach i zawodach sportowych, wolontariat i gazetki klasowe.

Trzecie miejsce zdobyła klasa Va, drugie miejsce klasa VI b , a Puchar zdobyła  klasa IV B.

            Apel zakończył się prezentacją na temat bezpiecznego zachowania się podczas wakacji.