BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

Adam Pepliński - laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki!

gratulacje 616x33025 marca 2024 r. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zamieściło na swojej stronie internetowej ostateczne wyniki Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Finał tego konkursu, w którym wziął udział Adam - uczeń klasy 8a naszej szkoły odbył się 9 marca 2024 r. W tym roku etap wojewódzki odbywał się w formie pisemnej w Uniwersyteckim Liceum Ogólnokształcącym w Toruniu. Adam w czasie 90 minut musiał rozwiązać arkusz składający się z 14 zadań – z trzech zadań zamkniętych, jednego zadania typu prawda-fałsz i 10 zadań otwartych. Adam rozwiązał test na poziomie 92% i tym samym uzyskał tytuł laureata Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Laureat Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki jest zwolniony z egzaminu ósmoklasisty z części matematyka, przy czym otrzymuje on automatycznie 100%-wy wynik egzaminu z tej części, otrzymuje roczną ocenę celującą z matematyki oraz wpis tego osiągnięcia na świadectwie szkolnym. Wielkie gratulacje dla naszego laureata Adam Peplińskiego oraz słowa uznania za olbrzymi wkład pracy włożony w przygotowanie do tego konkursu. Dziękujemy za piękne reprezentowanie naszej szkoły w naszym województwie.