BIP SP11

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

DELEGACJA SP 11 UCZCIŁA 231. ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

           Podobnie, jak w latach przed pandemią, zgodnie z naszą tradycją, w kolejną rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja szkolna delegacja, składająca się tym razem z aż czterech uczennic i nauczyciela historii wzięła udział na Rynku Głównym w Grudziądzu w miejskich obchodach   uczczenia 231. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, składając wiązankę kwiatów pod  Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

          Konstytucja 3 Maja uchwalona przez Sejm Wielki w 1791 r. była najważniejszą z reform. Naprawiała najgorsze wady ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów, dając szansę i  nadzieję na odwrócenie negatywnego biegu wydarzeń, który prowadził do upadku państwa polskiego. Niestety, część naszych rodaków dostrzegła w Konstytucji 3 Maja zagrożenie dla „złotej wolności szlacheckiej” i poszukała pomocy u obcych. Tak narodziła się konfederacja targowicka – symbol zdrady narodowej, która przy pomocy Rosji, po 14 miesiącach od uchwalenia obaliła Konstytucję 3 Maja.

            Konstytucja 3 Maja była pierwszą konstytucją w Europie i drugą na świecie, dowodem zbiorowej mądrości części Polaków w trudnych czasach.

               W naszej szkole rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja została uczczona Historycznym Konkursem na plakat z tej okazji, wystawą okolicznościową przy recepcji. W salach lekcyjnych zostały wykonane gazetki okolicznościowe, a na godzinach wychowawczych został zaprezentowany film autorstwa p. Hanny Szulc-Lewandowskiej dotyczący świąt majowych. Na lekcjach historii zostały przeprowadzone pogadanki na temat genezy i wagi Święta Konstytucji 3 Maja.

Paweł Górecki

Inked20220503 110302 0 LI