Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
NASZ ZESPÓŁ SZKÓŁ
Nasz zespół szkół jest edukacyjną wspólnotą dzieci, rodziców i nauczycieli. Cieszymy się sobą i cieszymy się nauką! To naprawdę jest możliwe! Razem z naszym patronem Janem Heweliuszem wędrujemy po kraju, świecie i kosmosie szukając tego co mądre, piękne i dobre. Nasi uczniowie są jedyni i niepowtarzalni, a rodzice doskonale współpracują ze szkołą.
ZDOBYWANIE WIEDZY
Osiągamy wyniki wyższe niż średnie województwa i kraju. Pracuje u nas doskonała kadra pedagogiczna. Nasi uczniowie uczą się języka niemieckiego i angielskiego już od IV klasy. Funkcjonują liczne zajęcia pogłębiające wiedzę i umiejętności. Mamy skuteczny system badania osiągnięć uczniów. Jesteśmy zawsze dostępni dla uczniów i rodziców.
ZABAWA I ZDROWIE
Nuda - to nasz wspólny szkolny wróg. Dlatego wspólnie muzykujemy, śpiewamy, tańczymy, malujemy, recytujemy, chodzimy na rajdy, bawimy się w teatr, surfujemy po Internecie, redagujemy własną gazetę, jesteśmy potęgą w atrakcyjności oferty zajęć dodatkowych. Działają u nas aż trzy kluby sportowe. U nas każdy może zostać gwiazdą, bo każdy ma talent, a my go odkryjemy!
EKOLOGIA
Realizujemy projekty ekologiczne, zdrowotne i profilaktyczne. Tylko u nas corocznie bawimy się podczas Ekofestynu i Dniu dla zdrowia. Świat jest piękny i czeka na swoich odkrywców! Edukacja może być radością - tylko w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Grudziądzu ! Posiadamy jako jedyna szkoła w Grudziądzu Zielony Certyfikat Jakości.
BEZPIECZEŃSTWO I POSTAWA OBYWATELSKA
Realizujemy przez nas opracowane Procedury bezpieczeństwa uczniów. Posiadamy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Wyróżnia nas patriotyczna postawa, uczenie samorządności oraz postaw obywatelskich. Dzięki współpracy z licznymi organizacjami znajdujemy przyjaciół zarówno wśród wojska, organizacji i stowarzyszeń kombatanckich, jak i wśród rodziców i absolwentów szkoły. Realizujemy projekty pod Patronatem Prezydenta RP i Prezydenta Miasta Grudziądza.
NOWOCZESNOŚĆ I TECHNOLOGIE
Posiadamy nowoczesne pracownie informatyczne i tablice multimedialne. Technologie informacyjno-komunikacyjne pozwalają osiągnąć lepsze wyniki w nauce i bardziej angażować uczniów w proces edukacyjny na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Realizujemy hasło, iż komputer służy człowiekowi a nie na odwrót. Uczymy bezpiecznego korzystania z Internetu.

PODSUMOWANIE WYNIKÓW W NAUCE ZA I SEMESTR ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

Zrzut ekranu 2022 01 15 100344

 

Uczniowie ze średnią co najmniej 4,75 i co najmniej bardzo dobrą

oceną z zachowania w klasach IV-VIII.

KLASA

IMIĘ I  NAZWISKO UCZNIA

ŚREDNIA

ZACHOWANIE

IVA

Anna Kobuszyńska

Franciszek Wiśniewski

Karina Pukmiel

5,18

4,91

4,82

wzorowe

wzorowe

wzorowe

IVB

Ksawery Wiśniewski

Mateusz Witkowski

Emilia Harat

Mateusz Miś

5,00

5,00

4,91

4,91

wzorowe

wzorowe

wzorowe

bardzo dobre

VA

Marta Rabanowska

Igor Chojnowski

Wiktoria Kaszuba

Kalina Gutkowska

Maria Skowrońska

Maja Kerber

Konrad Czyrynda

5,50

5,42

5,27

5,25

5,25

5,17

5,00

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

wzorowe

VB

Amelia Zakrzewska

Nikodem Wasilewski

Przemysław Świerżyński

5,58

5,08

4,92

wzorowe

bardzo dobre

bardzo dobre

VIA

Gracjan Sielski

Adam Pepliński

5,08

5,00

wzorowe

wzorowe

VIIA

Sandra Chojnacka

Wiktoria Ścibińska

5,21

4,93

wzorowe

wzorowe

VIIB

Jakub Adamczewski

Maja Radziszewska

5,21

5,21

wzorowe

wzorowe

VIIIB

Oliwia Borowiecka

4,86

wzorowe

 

Rywalizację o Puchar Dyrektora szkoły wygrała klasa Va.

Gratulujemy!